Slovak Czech English German Polish

September

Utorok, 01. septembra 2009

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Register to read more...

Streda, 02. septembra 2009

Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha ... požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať.

Register to read more...

Štvrtok, 03. septembra 2009

Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči.

Register to read more...

Piatok, 04. septembra 2009

Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.

Register to read more...

Sobota, 05. septembra 2009

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie.

Register to read more...

Nedeľa, 06. septembra 2009

Boh riekol: Svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Register to read more...

Pondelok, 07. septembra 2009

Dobre viem, že je to tak, ale ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď.

Register to read more...

Utorok, 08. septembra 2009

Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina!

Register to read more...

Streda, 09. septembra 2009

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my Teba očakávame!

Register to read more...

Štvrtok, 10. septembra 2009

Upevni Svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť.

Register to read more...

Piatok, 11. septembra 2009

Takto vraví Hospodin: Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou.

Register to read more...

Sobota, 12. septembra 2009

Kto je skalou, okrem nášho Boha?

Register to read more...

Nedeľa, 13. septembra 2009

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

Register to read more...

Pondelok, 14. septembra 2009

Tí, ktorých... zhromaždil ich z krajín, od východu a západu, od severu aj od mora. Nech ďakujú Hospodinovi za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch.

Register to read more...

Utorok, 15. septembra 2009

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Register to read more...

Streda, 16. septembra 2009

Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ.

Register to read more...

Štvrtok, 17. septembra 2009

Boh viedol ľud okľukou cez púšť pri Červenom mori.

Register to read more...

Piatok, 18. septembra 2009

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!

Register to read more...

Sobota, 19. septembra 2009

Zaplesaj, dcéra Sion, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalem! Hospodin odňal rozsudky nad tebou.

Register to read more...

Nedeľa, 20. septembra 2009

Preukáž dobro Sionu vo Svojej priazni.

Register to read more...

Pondelok, 21. septembra 2009

Ajhľa, Hospodin dáva hlásať až do končín zeme: Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie.

Register to read more...

Utorok, 22. septembra 2009

Veď Boh je mojím kráľom odpradávna, On spôsobuje spásne skutky na zemi.

Register to read more...

Streda, 23. septembra 2009

Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj!

Register to read more...

Štvrtok, 24. septembra 2009

Hospodine, ... Tebe som prenechal svoj spor.

Register to read more...

Piatok, 25. septembra 2009

Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma.

Register to read more...

Sobota, 26. septembra 2009

Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.

Register to read more...

Nedeľa, 27. septembra 2009

Nech sa naše srdcia naklonia k Hospodinovi, aby sme chodili po všetkých Jeho cestách.

Register to read more...

Pondelok, 28. septembra 2009

Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.

Register to read more...

Utorok, 29. septembra 2009

Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.

Register to read more...

Streda, 30. septembra 2009

Vtedy poznáš, že ja som Hospodin, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.

Register to read more...

KALENDÁR