Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 01. októbra 2009

Hospodin, váš Boh, pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu.

Register to read more...

Piatok, 02. októbra 2009

K Tebe volám, Hospodine, moja Skala, neodmlčuj sa mi!

Register to read more...

Sobota, 03. októbra 2009

Ústami svojimi Hospodinovi budem veľmi ďakovať, uprostred mnohých chváliť Ho.

Register to read more...

Nedeľa, 04. októbra 2009

Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.

Register to read more...

Pondelok, 05. októbra 2009

Hospodine Pane, Ty sám si Boh, Tvoje slová sú pravdivé.

Register to read more...

Utorok, 06. októbra 2009

V Tvojej pravici je večná blaženosť.

Register to read more...

Streda, 07. októbra 2009

Hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Register to read more...

Štvrtok, 08. októbra 2009

Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.

Register to read more...

Piatok, 09. októbra 2009

Budú mojím ľudom a ja im budem Bohom verne a spravodlivo.

Register to read more...

Sobota, 10. októbra 2009

Upriamte si srdcia na Hospodina a budete slúžiť Jemu samému.

Register to read more...

Nedeľa, 11. októbra 2009

Vo Svojej pravde veď a vyučuj ma.

Register to read more...

Pondelok, 12. októbra 2009

Hospodin hovorí: Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia?

Register to read more...

Utorok, 13. októbra 2009

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 14. októbra 2009

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Register to read more...

Štvrtok, 15. októbra 2009

Chizkija prevzal list z rúk poslov, a keď ho prečítal, vstúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom.

Register to read more...

Piatok, 16. októbra 2009

Ja Hospodin, som tvoj lekárom.

Register to read more...

Sobota, 17. októbra 2009

Okamih trvá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.

Register to read more...

Nedeľa, 18. októbra 2009

Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha!

Register to read more...

Pondelok, 19. októbra 2009

Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!

Register to read more...

Utorok, 20. októbra 2009

Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého.

Register to read more...

Streda, 21. októbra 2009

Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa celým srdcom obrátia ku mne.

Register to read more...

Štvrtok, 22. októbra 2009

Poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.

Register to read more...

Piatok, 23. októbra 2009

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných!

Register to read more...

Sobota, 24. októbra 2009

V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval.

Register to read more...

Nedeľa, 25. októbra 2009

Prehovoril Eliáš ku všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud pristúpil k nemu, a on napravil zbúraný oltár Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 26. októbra 2009

Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! Nezatvrďte si srdce.

Register to read more...

Utorok, 27. októbra 2009

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu.

Register to read more...

Streda, 28. októbra 2009

Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň.

Register to read more...

Štvrtok, 29. októbra 2009

Potom vylejem Svojho Ducha na každé telo.

Register to read more...

Piatok, 30. októbra 2009

Keď faraón videl, že dážď, krupobitie a hrmenie prestalo, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci.

Register to read more...

Sobota, 31. októbra 2009

Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!

Register to read more...

KALENDÁR