Slovak Czech English German Polish

November

Nedeľa, 01. novembra 2009

Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.

Register to read more...

Pondelok, 02. novembra 2009

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Register to read more...

Utorok, 03. novembra 2009

Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo Svojej nesmiernej láske.

Register to read more...

Streda, 04. novembra 2009

Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.

Register to read more...

Štvrtok, 05. novembra 2009

Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.

Register to read more...

Piatok, 06. novembra 2009

Nemyslite na predošlé deje, o pradávnych neuvažujte! Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to?

Register to read more...

Sobota, 07. novembra 2009

Chráň ma ako zrenicu oka!

Register to read more...

Nedeľa, 08. novembra 2009

Nech obráti Hospodin Svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!

Register to read more...

Pondelok, 09. novembra 2009

Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.

Register to read more...

Utorok, 10. novembra 2009

Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou.

Register to read more...

Streda, 11. novembra 2009

Spravodlivý pozná spory chudobných.

Register to read more...

Štvrtok, 12. novembra 2009

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.

Register to read more...

Piatok, 13. novembra 2009

Báli sa všetci pohania ... a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo pomocou nášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 14. novembra 2009

Daniela hodili do jamy s levmi. Kráľ povedal Danielovi: Nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého vytrvalo uctievaš.

Register to read more...

Nedeľa, 15. novembra 2009

Ach, Pane, Hospodine! Ajhľa, Ty si učinil nebo i zem Svojou veľkou silou a Svojím vystretým ramenom. Pre Teba nieto nič nemožného.

Register to read more...

Pondelok, 16. novembra 2009

Pán hovorí: Bude ma vzývať a vyslyším ho; budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim.

Register to read more...

Utorok, 17. novembra 2009

Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú!

Register to read more...

Streda, 18. novembra 2009

Hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku Svoje myšlienky.

Register to read more...

Štvrtok, 19. novembra 2009

Bázeň pred Hospodinom je pokladom Siona.

Register to read more...

Piatok, 20. novembra 2009

Múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

Register to read more...

Sobota, 21. novembra 2009

Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Register to read more...

Nedeľa, 22. novembra 2009

Keď chradne môj duch vo mne, Ty aj vtedy poznáš môj chodník.

Register to read more...

Pondelok, 23. novembra 2009

Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou?

Register to read more...

Utorok, 24. novembra 2009

Nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom.

Register to read more...

Streda, 25. novembra 2009

Nech sa nenájde u teba ... veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. .. Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto robí tieto veci.

Register to read more...

Štvrtok, 26. novembra 2009

Hospodin riekol Mojžišovi: Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem.

Register to read more...

Piatok, 27. novembra 2009

Takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás vykorisťovali: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka.

Register to read more...

Sobota, 28. novembra 2009

Pas Svoj ľud Svojou berlou.

Register to read more...

Nedeľa, 29. novembra 2009

Opýtaj sa ešte dnes na slovo Hospodinovo!

Register to read more...

Pondelok, 30. novembra 2009

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egypte.

Register to read more...

KALENDÁR