Slovak Czech English German Polish

December

Utorok, 01. decembra 2009

Nech vstanú a pomôžu ti astrológovia, ... ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Ajhľa, budú ako slama; oheň ich spáli.

Register to read more...

Streda, 02. decembra 2009

Môj jazyk bude hlásať Tvoju spravodlivosť a každodenne Tvoju chválu.

Register to read more...

Štvrtok, 03. decembra 2009

Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol.

Register to read more...

Piatok, 04. decembra 2009

Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi: Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana. Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu Hospodinovi.

Register to read more...

Sobota, 05. decembra 2009

Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.

Register to read more...

Nedeľa, 06. decembra 2009

Urob znamenie v môj prospech.

Register to read more...

Pondelok, 07. decembra 2009

Spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti.

Register to read more...

Utorok, 08. decembra 2009

Človeku dovolil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vyviedol k hojnosti.

Register to read more...

Streda, 09. decembra 2009

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka.

Register to read more...

Štvrtok, 10. decembra 2009

Ó Hospodine, nestrestaj ma vo Svojom hneve a v prchkosti Svojej ma nekarhaj.

Register to read more...

Piatok, 11. decembra 2009

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Register to read more...

Sobota, 12. decembra 2009

Nech sa radujú nebesá a jasá zem, a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom!

Register to read more...

Nedeľa, 13. decembra 2009

Dobroreč Hospodinovi, ... život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom.

Register to read more...

Pondelok, 14. decembra 2009

Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.

Register to read more...

Utorok, 15. decembra 2009

Pretože sa ti obmäkčilo srdce a ... pokoril si sa predo mnou, ... i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Streda, 16. decembra 2009

Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.

Register to read more...

Štvrtok, 17. decembra 2009

Túžobne som čakal na Hospodina a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie.

Register to read more...

Piatok, 18. decembra 2009

Hospodin, náš Boh, ... chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli.

Register to read more...

Sobota, 19. decembra 2009

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne.

Register to read more...

Nedeľa, 20. decembra 2009

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Register to read more...

Pondelok, 21. decembra 2009

On zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha.

Register to read more...

Utorok, 22. decembra 2009

Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol Svojho ľudu odteraz až naveky.

Register to read more...

Streda, 23. decembra 2009

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu.

Register to read more...

Štvrtok, 24. decembra 2009

Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva!

Register to read more...

Piatok, 25. decembra 2009

Pomôž mi, Hospodine, Bože môj! Zachráň ma podľa svojej milosti!

Register to read more...

Sobota, 26. decembra 2009

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Register to read more...

Nedeľa, 27. decembra 2009

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Register to read more...

Pondelok, 28. decembra 2009

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Register to read more...

Utorok, 29. decembra 2009

On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Register to read more...

Streda, 30. decembra 2009

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty?

Register to read more...

Štvrtok, 31. decembra 2009

Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba.

Register to read more...

KALENDÁR