Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 01. februára 2010

Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín.

Register to read more...

Utorok, 02. februára 2010

Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli.

Register to read more...

Streda, 03. februára 2010

Nuž, kde máš bohov, ktorých si si spravil? Nech vstanú, ak ťa môžu zachrániť v čase tvojej biedy.

Register to read more...

Štvrtok, 04. februára 2010

Potrestám vás, podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 05. februára 2010

Od lona matky mojej Ty si môj Boh!

Register to read more...

Sobota, 06. februára 2010

Radovať sa budem v Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo odel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Register to read more...

Nedeľa, 07. februára 2010

Bože, zemou si zatriasol a rozštiepil si ju; zaceľ jej trhliny, lebo sa kláti.

Register to read more...

Pondelok, 08. februára 2010

Ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám!

Register to read more...

Utorok, 09. februára 2010

Riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Register to read more...

Streda, 10. februára 2010

Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť.

Register to read more...

Štvrtok, 11. februára 2010

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji.

Register to read more...

Piatok, 12. februára 2010

Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.

Register to read more...

Sobota, 13. februára 2010

Gideon odpovedal Hospodinovmu anjelovi: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami?

Register to read more...

Nedeľa, 14. februára 2010

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Register to read more...

Pondelok, 15. februára 2010

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Register to read more...

Utorok, 16. februára 2010

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Register to read more...

Streda, 17. februára 2010

Veď Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať; hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú.

Register to read more...

Štvrtok, 18. februára 2010

Ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.

Register to read more...

Piatok, 19. februára 2010

Synovia tvojho ľudu hovoria: Cesta Pánova nie je správna, hoci ich cesta nie je správna.

Register to read more...

Sobota, 20. februára 2010

Ty si môj Boh.

Register to read more...

Nedeľa, 21. februára 2010

Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac, ako sa patrí, a má nedostatok.

Register to read more...

Pondelok, 22. februára 2010

Hospodin bol mi oporou.

Register to read more...

Utorok, 23. februára 2010

Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Register to read more...

Streda, 24. februára 2010

Zďaleka spomínajte na Hospodina, a nech vám Jeruzalem leží na srdci.

Register to read more...

Štvrtok, 25. februára 2010

Hospodin, pod dohľadom ktorého žijem, pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou.

Register to read more...

Piatok, 26. februára 2010

Preorte si úhor a nesejte do tŕnia!

Register to read more...

Sobota, 27. februára 2010

Zhliadni zo svojho svätého príbytku, z nebies, a požehnaj svoj ľud, Izrael.

Register to read more...

Nedeľa, 28. februára 2010

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať.

Register to read more...

KALENDÁR