Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 01. apríla 2010

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 2010

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 2010

Boh bude súdiť medzi národmi, prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože.

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 2010

Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 2010

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 2010

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 2010

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 2010

Ó Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 2010

Všetko to očakáva od Teba, aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 2010

Chodiť slobodne; veď hľadám Tvoje rozkazy.

Register to read more...

Nedeľa, 11. apríla 2010

Ja hlásam meno Hospodinovo; vzdajte česť nášmu Bohu!

Register to read more...

Pondelok, 12. apríla 2010

Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.

Register to read more...

Utorok, 13. apríla 2010

Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a klaňať sa budú pred Tebou, Pane a Tvoje meno budú uctievať.

Register to read more...

Streda, 14. apríla 2010

Vy ste moji svedkovia – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 15. apríla 2010

Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali.

Register to read more...

Piatok, 16. apríla 2010

Nesmiete pridať nič k tomu, čo vám dnes prikazujem, ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha.

Register to read more...

Sobota, 17. apríla 2010

Učte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov.

Register to read more...

Nedeľa, 18. apríla 2010

Plesá mi srdce v Hospodinovi.

Register to read more...

Pondelok, 19. apríla 2010

Ty si môj sluha Izrael, vyvolil som si ťa a nezavrhol.

Register to read more...

Utorok, 20. apríla 2010

Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Register to read more...

Streda, 21. apríla 2010

Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.

Register to read more...

Štvrtok, 22. apríla 2010

Boh je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa.

Register to read more...

Piatok, 23. apríla 2010

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Register to read more...

Sobota, 24. apríla 2010

Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno.

Register to read more...

Nedeľa, 25. apríla 2010

Prisluhujte právo a spravodlivosť, vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa, netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu.

Register to read more...

Pondelok, 26. apríla 2010

Predo mnou sa ohne každé koleno; každý jazyk bude prisahať a vyznávať: Len v Hospodinovi mám spásu a moc.

Register to read more...

Utorok, 27. apríla 2010

Takto hovorí Hospodin: Nebesia sú mojím trónom a zem podnožkou mojich nôh! Čo za dom by ste mi mohli postaviť?

Register to read more...

Streda, 28. apríla 2010

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Štvrtok, 29. apríla 2010

Keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Piatok, 30. apríla 2010

Povedal som: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach.

Register to read more...

KALENDÁR