Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 2010

Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých.

Register to read more...

Nedeľa, 02. mája 2010

Ach, Hospodine, nech Tvoje ucho pozoruje a Tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov.

Register to read more...

Pondelok, 03. mája 2010

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Register to read more...

Utorok, 04. mája 2010

Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodina – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Register to read more...

Streda, 05. mája 2010

Uzdrav ma, Hospodine, a budem uzdravený, zachráň ma, a budem zachránený.

Register to read more...

Štvrtok, 06. mája 2010

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!

Register to read more...

Piatok, 07. mája 2010

Hospodin rozhodne v môj prospech. Tvoja milosť trvá na veky; neopusť diela svojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 08. mája 2010

Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, a klaňajte sa pred Jeho podnožou; On je svätý!

Register to read more...

Nedeľa, 09. mája 2010

Nezabiješ!

Register to read more...

Pondelok, 10. mája 2010

Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.

Register to read more...

Utorok, 11. mája 2010

Každé ráno prebúdza mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.

Register to read more...

Streda, 12. mája 2010

Kiež bol všetok Hospodinovho ľud samí proroci; kiežby dal na nich Hospodin svojho Ducha!

Register to read more...

Štvrtok, 13. mája 2010

Boh hovorí: Nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať.

Register to read more...

Piatok, 14. mája 2010

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí, a prevracia reči spravodlivých.

Register to read more...

Sobota, 15. mája 2010

On je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré.

Register to read more...

Nedeľa, 16. mája 2010

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 17. mája 2010

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa.

Register to read more...

Utorok, 18. mája 2010

Dokážem sa ako Svätý a poznáte, že ja som Hospodin.

Register to read more...

Streda, 19. mája 2010

Či je Hospodinovi niečo nemožné?

Register to read more...

Štvrtok, 20. mája 2010

Boh hovorí: Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci o ktorých si nevedel.

Register to read more...

Piatok, 21. mája 2010

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.

Register to read more...

Sobota, 22. mája 2010

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví?

Register to read more...

Nedeľa, 23. mája 2010

Ja sa radujem Tvojej reči ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza.

Register to read more...

Pondelok, 24. mája 2010

Vtedy ťa prenikne Duch Hospodinov, budeš prorokovať s nimi a premeníš sa na iného muža.

Register to read more...

Utorok, 25. mája 2010

Hospodin ich sýtil nebeským chlebom. Otvoril skalu – tiekli vody a valila sa rieka vyprahnutou zemou. Lebo si spomenul na svoje sväté slovo.

Register to read more...

Streda, 26. mája 2010

Nebesá sa rozplynú ako dym, zem sa rozpadne ako šaty a jej obyvatelia pomrú ako komáre, ale moja záchrana ostane naveky a moja spása sa nezruší.

Register to read more...

Štvrtok, 27. mája 2010

Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove.

Register to read more...

Piatok, 28. mája 2010

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo od mňa vyjde náuka, a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov.

Register to read more...

Sobota, 29. mája 2010

Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.

Register to read more...

Nedeľa, 30. mája 2010

Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?

Register to read more...

Pondelok, 31. mája 2010

Hospodin vedie kroky muža. Ak padne, neostane ležať, lebo Hospodin mu podopiera ruku.

Register to read more...

KALENDÁR