Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 2010

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Register to read more...

Sobota, 02. októbra 2010

Všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Register to read more...

Nedeľa, 03. októbra 2010

Keď som volal, vyslyšal si mi, dodal si odvahy a sily mojej duši.

Register to read more...

Pondelok, 04. októbra 2010

Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú.

Register to read more...

Utorok, 05. októbra 2010

Hospodinovým podielom je Jeho národ, chránil si ho sťa zrenicu oka.

Register to read more...

Streda, 06. októbra 2010

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno.

Register to read more...

Štvrtok, 07. októbra 2010

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi!

Register to read more...

Piatok, 08. októbra 2010

Vetry si robíš poslami a blčiaci oheň sluhami.

Register to read more...

Sobota, 09. októbra 2010

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Register to read more...

Nedeľa, 10. októbra 2010

Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinov, nášmu Bohu.

Register to read more...

Pondelok, 11. októbra 2010

Na Tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred Tvojho chrámu.

Register to read more...

Utorok, 12. októbra 2010

Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú?

Register to read more...

Streda, 13. októbra 2010

Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár!

Register to read more...

Štvrtok, 14. októbra 2010

Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania.

Register to read more...

Piatok, 15. októbra 2010

Bil som ťa vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa zľutoval nad tebou.

Register to read more...

Sobota, 16. októbra 2010

Hospodin vyslobodzuje uväznených.

Register to read more...

Nedeľa, 17. októbra 2010

Spomínam si na dávne dni, rozjímam o všetkých Tvojich činoch, uvažujem o skutkoch Tvojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 18. októbra 2010

Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, môj ľud nechce chápať.

Register to read more...

Utorok, 19. októbra 2010

Vovediem onú tretinu do ohňa, pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším.

Register to read more...

Streda, 20. októbra 2010

Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou.

Register to read more...

Štvrtok, 21. októbra 2010

Striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Register to read more...

Piatok, 22. októbra 2010

Už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 23. októbra 2010

Ak On niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Register to read more...

Nedeľa, 24. októbra 2010

Pozri, Hospodine, v akej som úzkosti, lebo som sa veľmi priečil.

Register to read more...

Pondelok, 25. októbra 2010

Buďte pevní, a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena.

Register to read more...

Utorok, 26. októbra 2010

Izrael bude zachránený Hospodinom, večnou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky.

Register to read more...

Streda, 27. októbra 2010

Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza.

Register to read more...

Štvrtok, 28. októbra 2010

Poteším i rozveselím ich po žiali.

Register to read more...

Piatok, 29. októbra 2010

V Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž.

Register to read more...

Sobota, 30. októbra 2010

Očakávanie spravodlivých prináša radosť.

Register to read more...

Nedeľa, 31. októbra 2010

Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje v tme a vravia: Kto nás vidí, kto nás pozná?

Register to read more...

KALENDÁR