Slovak Czech English German Polish

December

Streda, 01. decembra 2010

Toho dňa sa otvoria tvoje ústa, budeš hovoriť s utečencom, nebudeš už nemý.

Register to read more...

Štvrtok, 02. decembra 2010

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Piatok, 03. decembra 2010

Ak im predpíšem množstvo príkazov, len za cudzie ich pokladajú.

Register to read more...

Sobota, 04. decembra 2010

Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy!

Register to read more...

Nedeľa, 05. decembra 2010

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery koná rozumne.

Register to read more...

Pondelok, 06. decembra 2010

Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce.

Register to read more...

Utorok, 07. decembra 2010

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

Register to read more...

Streda, 08. decembra 2010

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču.

Register to read more...

Štvrtok, 09. decembra 2010

Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo čakávam.

Register to read more...

Piatok, 10. decembra 2010

Ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem.

Register to read more...

Sobota, 11. decembra 2010

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Register to read more...

Nedeľa, 12. decembra 2010

Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba, nebudeš sa už báť zlého.

Register to read more...

Pondelok, 13. decembra 2010

Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno.

Register to read more...

Utorok, 14. decembra 2010

Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj!

Register to read more...

Streda, 15. decembra 2010

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť.

Register to read more...

Štvrtok, 16. decembra 2010

Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 17. decembra 2010

Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať.

Register to read more...

Sobota, 18. decembra 2010

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Nedeľa, 19. decembra 2010

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Register to read more...

Pondelok, 20. decembra 2010

Abnér zavolal na Jóába: či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trpkosť?

Register to read more...

Utorok, 21. decembra 2010

Ja som Hospodin, tvoj Boh. Okrem mňa Boha nepoznáš a mimo mňa záchrancu niet.

Register to read more...

Streda, 22. decembra 2010

Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým?

Register to read more...

Štvrtok, 23. decembra 2010

Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu.

Register to read more...

Piatok, 24. decembra 2010

Hospodinove nariadenia. Aj sluha Tvoj sa dáva nimi napomínať.

Register to read more...

Sobota, 25. decembra 2010

S radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú.

Register to read more...

Nedeľa, 26. decembra 2010

Nech je požehnaný Boh, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali.

Register to read more...

Pondelok, 27. decembra 2010

Tvoj som ja, spas ma.

Register to read more...

Utorok, 28. decembra 2010

Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba.

Register to read more...

Streda, 29. decembra 2010

Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní?

Register to read more...

Štvrtok, 30. decembra 2010

Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť, všetky končiny zeme, lebo ja som Boh, a iného nieto.

Register to read more...

Piatok, 31. decembra 2010

Hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej; sme stratení. Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud.

Register to read more...

KALENDÁR