Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 01. mája 2011

Miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 02. mája 2011

Hoci ja som učil chodiť Efrajima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval.

Register to read more...

Utorok, 03. mája 2011

Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou.

Register to read more...

Streda, 04. mája 2011

Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam.

Register to read more...

Štvrtok, 05. mája 2011

Tráve dáš rásť pre dobytok, bylinám na úžitok človeku, aby vyviedol chlieb zo zeme.

Register to read more...

Piatok, 06. mája 2011

Obrátili sa ku mne chrbtom, a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás!

Register to read more...

Sobota, 07. mája 2011

Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni Ťa stále chvália.

Register to read more...

Nedeľa, 08. mája 2011

Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.

Register to read more...

Pondelok, 09. mája 2011

Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným.

Register to read more...

Utorok, 10. mája 2011

Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Streda, 11. mája 2011

Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu.

Register to read more...

Štvrtok, 12. mája 2011

Jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov.

Register to read more...

Piatok, 13. mája 2011

Tvoja pravica by ma uchopila.

Register to read more...

Sobota, 14. mája 2011

Dušu mám stále na dlani; no na Tvoj zákon nezabúdam.

Register to read more...

Nedeľa, 15. mája 2011

Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám.

Register to read more...

Pondelok, 16. mája 2011

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Register to read more...

Utorok, 17. mája 2011

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.

Register to read more...

Streda, 18. mája 2011

Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší; za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach.

Register to read more...

Štvrtok, 19. mája 2011

Poďte a čujte, všetci bohabojní, nech vám rozpoviem, čo mi urobil Boh!

Register to read more...

Piatok, 20. mája 2011

Každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi.

Register to read more...

Sobota, 21. mája 2011

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Register to read more...

Nedeľa, 22. mája 2011

Prečo musí byť moja bolesť ustavičná a moja rana nevyliečiteľná? Nechce sa zahojiť. Chceš byť voči mne ako klamný potok, voda, na ktorú sa nedá spoľahnúť?

Register to read more...

Pondelok, 23. mája 2011

Svojho Ducha som položil na môjho služobníka, opravdivé právo prinesie národom.

Register to read more...

Utorok, 24. mája 2011

Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody.

Register to read more...

Streda, 25. mája 2011

Nie navždy bude zabudnutý chudobný, a nádej biednych naveky nezhynie.

Register to read more...

Štvrtok, 26. mája 2011

Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi!

Register to read more...

Piatok, 27. mája 2011

Ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom.

Register to read more...

Sobota, 28. mája 2011

Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci.

Register to read more...

Nedeľa, 29. mája 2011

Títo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti.

Register to read more...

Pondelok, 30. mája 2011

Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími.

Register to read more...

Utorok, 31. mája 2011

Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Register to read more...

KALENDÁR