Slovak Czech English German Polish

August

Pondelok, 01. augusta 2011

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Register to read more...

Utorok, 02. augusta 2011

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás!

Register to read more...

Streda, 03. augusta 2011

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Register to read more...

Štvrtok, 04. augusta 2011

Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť.

Register to read more...

Piatok, 05. augusta 2011

Boh Šalamúnovi riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.

Register to read more...

Sobota, 06. augusta 2011

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 07. augusta 2011

Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá I zem.

Register to read more...

Pondelok, 08. augusta 2011

Slovo Hospodinovo: Utáborím sa pred svojím domom ako stráž.

Register to read more...

Utorok, 09. augusta 2011

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť.

Register to read more...

Streda, 10. augusta 2011

Ó, všetci smädní, poďte k vode!

Register to read more...

Štvrtok, 11. augusta 2011

Saul povedal Dávidovi: Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Register to read more...

Piatok, 12. augusta 2011

Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Register to read more...

Sobota, 13. augusta 2011

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

Register to read more...

Nedeľa, 14. augusta 2011

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Register to read more...

Pondelok, 15. augusta 2011

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Register to read more...

Utorok, 16. augusta 2011

Ach, tento ľud spáchal veľký hriech; urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech.

Register to read more...

Streda, 17. augusta 2011

Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Register to read more...

Štvrtok, 18. augusta 2011

Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy.

Register to read more...

Piatok, 19. augusta 2011

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Sobota, 20. augusta 2011

Ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova.

Register to read more...

Nedeľa, 21. augusta 2011

Celé toto zhromaždenie dozvedelo sa, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Register to read more...

Pondelok, 22. augusta 2011

Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.

Register to read more...

Utorok, 23. augusta 2011

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!

Register to read more...

Streda, 24. augusta 2011

Jozef bratov utešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Register to read more...

Štvrtok, 25. augusta 2011

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí.

Register to read more...

Piatok, 26. augusta 2011

On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Register to read more...

Sobota, 27. augusta 2011

Ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Nedeľa, 28. augusta 2011

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba.

Register to read more...

Pondelok, 29. augusta 2011

Dal som vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Register to read more...

Utorok, 30. augusta 2011

Riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Register to read more...

Streda, 31. augusta 2011

V Hospodinových rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare.

Register to read more...

KALENDÁR