Slovak Czech English German Polish

September

Štvrtok, 01. septembra 2011

Len z chýru som počul o Tebe; ale teraz Ťa moje oko videlo. Preto odvolávam a kajám sa v prachu a popole.

Register to read more...

Piatok, 02. septembra 2011

On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach.

Register to read more...

Sobota, 03. septembra 2011

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia, aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych môjho ľudu.

Register to read more...

Nedeľa, 04. septembra 2011

Veď či môže prebývať Boh na zemi?

Register to read more...

Pondelok, 05. septembra 2011

Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil.

Register to read more...

Utorok, 06. septembra 2011

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa.

Register to read more...

Streda, 07. septembra 2011

Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse.

Register to read more...

Štvrtok, 08. septembra 2011

Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční.

Register to read more...

Piatok, 09. septembra 2011

Poviem: To je môj ľud. Oni povedia: Hospodin je náš Boh!

Register to read more...

Sobota, 10. septembra 2011

Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu.

Register to read more...

Nedeľa, 11. septembra 2011

Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Pondelok, 12. septembra 2011

K Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu, Bože môj, v Teba dúfam: nech nevyjdem na hanbu.

Register to read more...

Utorok, 13. septembra 2011

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro.

Register to read more...

Streda, 14. septembra 2011

Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie.

Register to read more...

Štvrtok, 15. septembra 2011

Všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha.

Register to read more...

Piatok, 16. septembra 2011

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Register to read more...

Sobota, 17. septembra 2011

Slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia, ani vás nezachránia, pretože sú len márnosťou.

Register to read more...

Nedeľa, 18. septembra 2011

Povstaň, ó Bože, súď zem, lebo Tvojím vlastníctvom sú všetky národy!

Register to read more...

Pondelok, 19. septembra 2011

Odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov.

Register to read more...

Utorok, 20. septembra 2011

Povedal mi Hospodin: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim.

Register to read more...

Streda, 21. septembra 2011

Vo všetkom budete kráčať tou cestou, ktorú vám vyznačil Hospodin, váš Boh, aby ste mohli žiť.

Register to read more...

Štvrtok, 22. septembra 2011

Z Hospodinovej pomoci chcem chváliť Jeho slovo.

Register to read more...

Piatok, 23. septembra 2011

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá.

Register to read more...

Sobota, 24. septembra 2011

Pre útlak biednych, pre ston chudobných povstanem teraz, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.

Register to read more...

Nedeľa, 25. septembra 2011

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi, – vraví Hospodin mocností.

Register to read more...

Pondelok, 26. septembra 2011

Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky!

Register to read more...

Utorok, 27. septembra 2011

Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne svojmu ľudu, navštív ma svojím spasením.

Register to read more...

Streda, 28. septembra 2011

Ó Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký! Priodel si sa nádherou a velebou, halíš sa do svetla sťa do rúcha, rozpínaš nebo ako stan.

Register to read more...

Štvrtok, 29. septembra 2011

Beda pastierom, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Piatok, 30. septembra 2011

Ja som Hospodin, a okrem mňa niet Spasiteľa.

Register to read more...

KALENDÁR