Slovak Czech English German Polish

November

Utorok, 01. novembra 2011

Rozsúď môj spor a vykúp ma; podľa svojej reči ma obživ.

Register to read more...

Streda, 02. novembra 2011

Hospodine, urovnaj svoju cestu predo mnou.

Register to read more...

Štvrtok, 03. novembra 2011

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi a vytrhni nás spomedzi pohanov.

Register to read more...

Piatok, 04. novembra 2011

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil.

Register to read more...

Sobota, 05. novembra 2011

Záštitou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil kvôli sebe samému.

Register to read more...

Nedeľa, 06. novembra 2011

Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?

Register to read more...

Pondelok, 07. novembra 2011

Čo Ty, Hospodine, požehnáš, je požehnané naveky.

Register to read more...

Utorok, 08. novembra 2011

Hospodin čaká, aby vás omilostil.

Register to read more...

Streda, 09. novembra 2011

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov.

Register to read more...

Štvrtok, 10. novembra 2011

Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne.

Register to read more...

Piatok, 11. novembra 2011

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.

Register to read more...

Sobota, 12. novembra 2011

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojím chodníkom.

Register to read more...

Nedeľa, 13. novembra 2011

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Register to read more...

Pondelok, 14. novembra 2011

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spýtaj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti!

Register to read more...

Utorok, 15. novembra 2011

Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením.

Register to read more...

Streda, 16. novembra 2011

Jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím.

Register to read more...

Štvrtok, 17. novembra 2011

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich.

Register to read more...

Piatok, 18. novembra 2011

Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina.

Register to read more...

Sobota, 19. novembra 2011

Kto je ako Hospodin náš Boh, na nebi, na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko.

Register to read more...

Nedeľa, 20. novembra 2011

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy.

Register to read more...

Pondelok, 21. novembra 2011

Hospodin ešte poteší Sion.

Register to read more...

Utorok, 22. novembra 2011

K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.

Register to read more...

Streda, 23. novembra 2011

Či som ja strážcom svojho brata?

Register to read more...

Štvrtok, 24. novembra 2011

Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu.

Register to read more...

Piatok, 25. novembra 2011

Kiež by bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli!

Register to read more...

Sobota, 26. novembra 2011

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 27. novembra 2011

Sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe.

Register to read more...

Pondelok, 28. novembra 2011

V posledných dňoch národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne.

Register to read more...

Utorok, 29. novembra 2011

Zachovaj moje prikázania a budeš žiť, i moje naučenie sťa zrenicu svojho oka!

Register to read more...

Streda, 30. novembra 2011

Kiežby si počúval moje príkazy! Tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spása ako morské vlny.

Register to read more...

KALENDÁR