Slovak Czech English German Polish

2001

Nedeľa, 01. apríla 2001

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. apríla 2001

Pondelok, 02. apríla 2001

Otec zvestuje synom, že si verný.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. apríla 2001

Utorok, 03. apríla 2001

Hospodine, je čas zasiahnuť, tvoj zákon sa porušuje.

Čítať ďalej: Utorok, 03. apríla 2001

Streda, 04. apríla 2001

Ja som urobil zem i človeka som stvoril na nej.

Čítať ďalej: Streda, 04. apríla 2001

Štvrtok, 05. apríla 2001

Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. apríla 2001

Piatok, 06. apríla 2001

Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké tvoje myšlienky!

Čítať ďalej: Piatok, 06. apríla 2001

Sobota, 07. apríla 2001

Kiež tvoja milosť, Hospodine, na mňa zostúpi, i tvoja spása, ako si povedal.

Čítať ďalej: Sobota, 07. apríla 2001

Nedeľa, 08. apríla 2001

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. apríla 2001

Pondelok, 09. apríla 2001

Radujem sa z tvojej pomoci.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. apríla 2001

Utorok, 10. apríla 2001

Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť!

Čítať ďalej: Utorok, 10. apríla 2001

Streda, 11. apríla 2001

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju.

Čítať ďalej: Streda, 11. apríla 2001

Štvrtok, 12. apríla 2001

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdre.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. apríla 2001

Piatok, 13. apríla 2001

Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.

Čítať ďalej: Piatok, 13. apríla 2001

Sobota, 14. apríla 2001

Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach jeho panovania! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!

Čítať ďalej: Sobota, 14. apríla 2001

Nedeľa, 15. apríla 2001

Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy! ... Lebo on rozkázal a boli stvorené.

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. apríla 2001

Pondelok, 16. apríla 2001

Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Čítať ďalej: Pondelok, 16. apríla 2001

Utorok, 17. apríla 2001

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem teba.

Čítať ďalej: Utorok, 17. apríla 2001

Streda, 18. apríla 2001

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.

Čítať ďalej: Streda, 18. apríla 2001

Štvrtok, 19. apríla 2001

Vyvýš sa, Hospodine, vo svojej sile! Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. apríla 2001

Piatok, 20. apríla 2001

Pohltená bude smrť naveky.

Čítať ďalej: Piatok, 20. apríla 2001

Sobota, 21. apríla 2001

Ja som však biedny a úbohý, ale Pán na mňa myslí.

Čítať ďalej: Sobota, 21. apríla 2001

Nedeľa, 22. apríla 2001

Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 22. apríla 2001

Pondelok, 23. apríla 2001

Božia cesta je dokonalá.

Čítať ďalej: Pondelok, 23. apríla 2001

Utorok, 24. apríla 2001

Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo.

Čítať ďalej: Utorok, 24. apríla 2001

Streda, 25. apríla 2001

Zmĺknem. Neotvorím ústa, lebo ty konáš.

Čítať ďalej: Streda, 25. apríla 2001

Štvrtok, 26. apríla 2001

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 26. apríla 2001

Piatok, 27. apríla 2001

Pomenujú ťa novým menom, ktoré Hospodinove ústa určia.

Čítať ďalej: Piatok, 27. apríla 2001

Sobota, 28. apríla 2001

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. ... Nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Sobota, 28. apríla 2001

Nedeľa, 29. apríla 2001

Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného.

Čítať ďalej: Nedeľa, 29. apríla 2001

Pondelok, 30. apríla 2001

Zamerajte si teda myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Čítať ďalej: Pondelok, 30. apríla 2001

Streda, 01. augusta 2001

Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti!

Čítať ďalej: Streda, 01. augusta 2001

Štvrtok, 02. augusta 2001

Jonatán odišiel k Dávidovi a dodal mu odvahy dôverou v Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. augusta 2001

Piatok, 03. augusta 2001

Ak niekto padne, či zase nevstane? Ak sa kto odvráti, či sa späť nevráti?

Čítať ďalej: Piatok, 03. augusta 2001

Sobota, 04. augusta 2001

Teraz, Hospodine Bože, splň naveky slovo a čiň, ako si hovoril.

Čítať ďalej: Sobota, 04. augusta 2001

Nedeľa, 05. augusta 2001

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. augusta 2001

Pondelok, 06. augusta 2001

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. augusta 2001

Utorok, 07. augusta 2001

Samuel povedal ľudu: Vy ste síce spáchali všetko toto zlo, ... ale odstúp to odo mňa, že by som sa prestal modliť za vás.

Čítať ďalej: Utorok, 07. augusta 2001

Streda, 08. augusta 2001

Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Čítať ďalej: Streda, 08. augusta 2001

Štvrtok, 09. augusta 2001

Poďte, pripojme sa k Hospodinovi večnou nezabudnuteľnou zmluvou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. augusta 2001

Piatok, 10. augusta 2001

Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja.

Čítať ďalej: Piatok, 10. augusta 2001

Sobota, 11. augusta 2001

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egyptskej krajine.

Čítať ďalej: Sobota, 11. augusta 2001

Nedeľa, 12. augusta 2001

Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. augusta 2001

Pondelok, 13. augusta 2001

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. augusta 2001

Utorok, 14. augusta 2001

Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce.

Čítať ďalej: Utorok, 14. augusta 2001

Streda, 15. augusta 2001

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Čítať ďalej: Streda, 15. augusta 2001

Štvrtok, 16. augusta 2001

Veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídiel môžem plesať.

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. augusta 2001

Piatok, 17. augusta 2001

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Čítať ďalej: Piatok, 17. augusta 2001

Sobota, 18. augusta 2001

Či nie je moje slovo ako oheň? - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Čítať ďalej: Sobota, 18. augusta 2001

Nedeľa, 19. augusta 2001

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo jemu patrí múdrosť i sila!

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. augusta 2001

Pondelok, 20. augusta 2001

Neznesväcujte moje sväté meno.

Čítať ďalej: Pondelok, 20. augusta 2001

Utorok, 21. augusta 2001

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena.

Čítať ďalej: Utorok, 21. augusta 2001

Streda, 22. augusta 2001

Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Čítať ďalej: Streda, 22. augusta 2001

Štvrtok, 23. augusta 2001

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem ťa vyvyšovať a oslavovať tvoje meno.

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. augusta 2001

Piatok, 24. augusta 2001

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Čítať ďalej: Piatok, 24. augusta 2001

Sobota, 25. augusta 2001

Dobrotivý Hospodine, odpusť každému, ... kto sa snaží celým srdcom hľadať Hospodina.

Čítať ďalej: Sobota, 25. augusta 2001

Nedeľa, 26. augusta 2001

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. augusta 2001

Pondelok, 27. augusta 2001

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Čítať ďalej: Pondelok, 27. augusta 2001

Utorok, 28. augusta 2001

Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené.

Čítať ďalej: Utorok, 28. augusta 2001

Streda, 29. augusta 2001

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Čítať ďalej: Streda, 29. augusta 2001

Štvrtok, 30. augusta 2001

Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 30. augusta 2001

Piatok, 31. augusta 2001

Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín!

Čítať ďalej: Piatok, 31. augusta 2001

Sobota, 01. decembra 2001

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni.

Čítať ďalej: Sobota, 01. decembra 2001

Nedeľa, 02. decembra 2001

Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. decembra 2001

Pondelok, 03. decembra 2001

Ja, Hospodin, som sa nezmenil.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. decembra 2001

Utorok, 04. decembra 2001

Zhromaždi mi ľud a budem im zvestovať svoje slová, z ktorých sa naučia báť sa ma po všetky dni, čo budú žiť na zemi; i svojich synov budú učiť.

Čítať ďalej: Utorok, 04. decembra 2001

Streda, 05. decembra 2001

Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.

Čítať ďalej: Streda, 05. decembra 2001

Štvrtok, 06. decembra 2001

Ak Boh niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. decembra 2001

Piatok, 07. decembra 2001

Len v Bohu sa moja duša upokojí, od neho je moja spása.

Čítať ďalej: Piatok, 07. decembra 2001

Sobota, 08. decembra 2001

On bude veľký až do končín zeme.

Čítať ďalej: Sobota, 08. decembra 2001

Nedeľa, 09. decembra 2001

Vskutku miluješ svoj ľud.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. decembra 2001

Pondelok, 10. decembra 2001

Jeho hnev trvá chvíľku, jeho milosť však po celý život. Plač môže trvať do noci, s ránom však prichádza plesanie.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. decembra 2001

Utorok, 11. decembra 2001

Oslobodím vás od všetkých vašich poškvŕn.

Čítať ďalej: Utorok, 11. decembra 2001

Streda, 12. decembra 2001

Plesajte Bohu, on je naša sila!

Čítať ďalej: Streda, 12. decembra 2001

Štvrtok, 13. decembra 2001

Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko, preto zvestujem všetky tvoje skutky.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. decembra 2001

Piatok, 14. decembra 2001

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba.

Čítať ďalej: Piatok, 14. decembra 2001

Sobota, 15. decembra 2001

Boh viedol ľud okľukou cez púšť pri Červenom mori.

Čítať ďalej: Sobota, 15. decembra 2001

Nedeľa, 16. decembra 2001

Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život.

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. decembra 2001

Pondelok, 17. decembra 2001

Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier.

Čítať ďalej: Pondelok, 17. decembra 2001

Utorok, 18. decembra 2001

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na neho.

Čítať ďalej: Utorok, 18. decembra 2001

Streda, 19. decembra 2001

Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha.

Čítať ďalej: Streda, 19. decembra 2001

Štvrtok, 20. decembra 2001

Boh predsa pozná tajnosti srdca!

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. decembra 2001

Piatok, 21. decembra 2001

Jób odvetil Hospodinovi: ... Ajhľa som primalý, čo ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Čítať ďalej: Piatok, 21. decembra 2001

Sobota, 22. decembra 2001

Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobitie a hrmenie, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci.

Čítať ďalej: Sobota, 22. decembra 2001

Nedeľa, 23. decembra 2001

Zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie, lebo ústa Hospodinove prehovorili.

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. decembra 2001

Pondelok, 24. decembra 2001

Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

Čítať ďalej: Pondelok, 24. decembra 2001

Utorok, 25. decembra 2001

Keď si však poviem: Nebudem ho spomínať a nebudem už kázať v jeho mene, tak mi je v srdci, ako by bol žhavý oheň.

Čítať ďalej: Utorok, 25. decembra 2001

Streda, 26. decembra 2001

Dobroreč Hospodinovi. ... Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom.

Čítať ďalej: Streda, 26. decembra 2001

Štvrtok, 27. decembra 2001

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. decembra 2001

Piatok, 28. decembra 2001

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

Čítať ďalej: Piatok, 28. decembra 2001

Sobota, 29. decembra 2001

Počúvajte ma, vy zatvrdilí srdcom, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Čítať ďalej: Sobota, 29. decembra 2001

Nedeľa, 30. decembra 2001

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe po celej zemi.

Čítať ďalej: Nedeľa, 30. decembra 2001

Pondelok, 31. decembra 2001

Poradím ti a budem ťa mať na očiach.

Čítať ďalej: Pondelok, 31. decembra 2001

Štvrtok, 01. februára 2001

Ich synovia, ktorí zákon ešte neznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. februára 2001

Piatok, 02. februára 2001

S jasotom spievali chválu Hospodinu: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosrdenstvo.

Čítať ďalej: Piatok, 02. februára 2001

Sobota, 03. februára 2001

I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli.

Čítať ďalej: Sobota, 03. februára 2001

Nedeľa, 04. februára 2001

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, oblak naplnil dom Hospodinov.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. februára 2001

Pondelok, 05. februára 2001

Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. februára 2001

Utorok, 06. februára 2001

Keď príval starostí vnútro mi zviera, útecha tvoja dušu mi oblaží.

Čítať ďalej: Utorok, 06. februára 2001

Streda, 07. februára 2001

Ty, Hospodine, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo! Tvoja milosť a vernosť nech ma ustavične chránia!

Čítať ďalej: Streda, 07. februára 2001

Štvrtok, 08. februára 2001

Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. februára 2001

Piatok, 09. februára 2001

Z hlbín volám k tebe, Hospodine. Pane, počuj môj hlas.

Čítať ďalej: Piatok, 09. februára 2001

Sobota, 10. februára 2001

Izrael bude zachránený Hospodinom, večitou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky.

Čítať ďalej: Sobota, 10. februára 2001

Nedeľa, 11. februára 2001

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.

Čítať ďalej: Nedeľa, 11. februára 2001

Pondelok, 12. februára 2001

Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím svoje ústa do jeho úst.

Čítať ďalej: Pondelok, 12. februára 2001

Utorok, 13. februára 2001

Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!

Čítať ďalej: Utorok, 13. februára 2001

Streda, 14. februára 2001

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo on je náš Boh.

Čítať ďalej: Streda, 14. februára 2001

Štvrtok, 15. februára 2001

Moje srdce ti pripomína tvoje slová: Hľadajte moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hospodine.

Čítať ďalej: Štvrtok, 15. februára 2001

Piatok, 16. februára 2001

Pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, lebo je poslom Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Piatok, 16. februára 2001

Sobota, 17. februára 2001

Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Čítať ďalej: Sobota, 17. februára 2001

Nedeľa, 18. februára 2001

Uskutočnil si predivné plány, od pradávna verné a pravé.

Čítať ďalej: Nedeľa, 18. februára 2001

Pondelok, 19. februára 2001

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Čítať ďalej: Pondelok, 19. februára 2001

Utorok, 20. februára 2001

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Čítať ďalej: Utorok, 20. februára 2001

Streda, 21. februára 2001

Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stánku.

Čítať ďalej: Streda, 21. februára 2001

Štvrtok, 22. februára 2001

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Čítať ďalej: Štvrtok, 22. februára 2001

Piatok, 23. februára 2001

Neboj sa, hŕstka Izraela, ja ti pomáham - znie výrok Hospodinov - tvoj Vykupiteľ je Svätý Izraela.

Čítať ďalej: Piatok, 23. februára 2001

Sobota, 24. februára 2001

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Čítať ďalej: Sobota, 24. februára 2001

Nedeľa, 25. februára 2001

Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Čítať ďalej: Nedeľa, 25. februára 2001

Pondelok, 26. februára 2001

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým.

Čítať ďalej: Pondelok, 26. februára 2001

Utorok, 27. februára 2001

Ber ohľad na to, že tento národ je tvojím ľudom.

Čítať ďalej: Utorok, 27. februára 2001

Streda, 28. februára 2001

Dom Júdov omilostím... , ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Čítať ďalej: Streda, 28. februára 2001

Pondelok, 01. januára 2001

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. januára 2001

Utorok, 02. januára 2001

Hospodine, Bože vojov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodine, obklopený vernosťou.

Čítať ďalej: Utorok, 02. januára 2001

Streda, 03. januára 2001

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Čítať ďalej: Streda, 03. januára 2001

Štvrtok, 04. januára 2001

Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý Duch vedie po rovnej zemi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. januára 2001

Piatok, 05. januára 2001

Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba!

Čítať ďalej: Piatok, 05. januára 2001

Sobota, 06. januára 2001

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Čítať ďalej: Sobota, 06. januára 2001

Nedeľa, 07. januára 2001

Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. januára 2001

Pondelok, 08. januára 2001

Vy však buďte pevní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. januára 2001

Utorok, 09. januára 2001

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Čítať ďalej: Utorok, 09. januára 2001

Streda, 10. januára 2001

Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou!

Čítať ďalej: Streda, 10. januára 2001

Štvrtok, 11. januára 2001

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia, ... aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych.

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. januára 2001

Ďalšie články...

 1. Piatok, 12. januára 2001
 2. Sobota, 13. januára 2001
 3. Nedeľa, 14. januára 2001
 4. Pondelok, 15. januára 2001
 5. Utorok, 16. januára 2001
 6. Streda, 17. januára 2001
 7. Štvrtok, 18. januára 2001
 8. Piatok, 19. januára 2001
 9. Sobota, 20. januára 2001
 10. Nedeľa, 21. januára 2001
 11. Pondelok, 22. januára 2001
 12. Utorok, 23. januára 2001
 13. Streda, 24. januára 2001
 14. Štvrtok, 25. januára 2001
 15. Piatok, 26. januára 2001
 16. Sobota, 27. januára 2001
 17. Nedeľa, 28. januára 2001
 18. Pondelok, 29. januára 2001
 19. Utorok, 30. januára 2001
 20. Streda, 31. januára 2001
 21. Nedeľa, 01. júla 2001
 22. Pondelok, 02. júla 2001
 23. Utorok, 03. júla 2001
 24. Streda, 04. júla 2001
 25. Štvrtok, 05. júla 2001
 26. Piatok, 06. júla 2001
 27. Sobota, 07. júla 2001
 28. Nedeľa, 08. júla 2001
 29. Pondelok, 09. júla 2001
 30. Utorok, 10. júla 2001
 31. Streda, 11. júla 2001
 32. Štvrtok, 12. júla 2001
 33. Piatok, 13. júla 2001
 34. Sobota, 14. júla 2001
 35. Nedeľa, 15. júla 2001
 36. Pondelok, 16. júla 2001
 37. Utorok, 17. júla 2001
 38. Streda, 18. júla 2001
 39. Štvrtok, 19. júla 2001
 40. Piatok, 20. júla 2001
 41. Sobota, 21. júla 2001
 42. Nedeľa, 22. júla 2001
 43. Pondelok, 23. júla 2001
 44. Utorok, 24. júla 2001
 45. Streda, 25. júla 2001
 46. Štvrtok, 26. júla 2001
 47. Piatok, 27. júla 2001
 48. Sobota, 28. júla 2001
 49. Nedeľa, 29. júla 2001
 50. Pondelok, 30. júla 2001
 51. Utorok, 31. júla 2001
 52. Piatok, 01. júna 2001
 53. Sobota, 02. júna 2001
 54. Nedeľa, 03. júna 2001
 55. Pondelok, 04. júna 2001
 56. Utorok, 05. júna 2001
 57. Streda, 06. júna 2001
 58. Štvrtok, 07. júna 2001
 59. Piatok, 08. júna 2001
 60. Sobota, 09. júna 2001
 61. Nedeľa, 10. júna 2001
 62. Pondelok, 11. júna 2001
 63. Utorok, 12. júna 2001
 64. Streda, 13. júna 2001
 65. Štvrtok, 14. júna 2001
 66. Piatok, 15. júna 2001
 67. Sobota, 16. júna 2001
 68. Nedeľa, 17. júna 2001
 69. Pondelok, 18. júna 2001
 70. Utorok, 19. júna 2001
 71. Streda, 20. júna 2001
 72. Štvrtok, 21. júna 2001
 73. Piatok, 22. júna 2001
 74. Sobota, 23. júna 2001
 75. Nedeľa, 24. júna 2001
 76. Pondelok, 25. júna 2001
 77. Utorok, 26. júna 2001
 78. Streda, 27. júna 2001
 79. Štvrtok, 28. júna 2001
 80. Piatok, 29. júna 2001
 81. Sobota, 30. júna 2001
 82. Utorok, 01. mája 2001
 83. Streda, 02. mája 2001
 84. Štvrtok, 03. mája 2001
 85. Piatok, 04. mája 2001
 86. Sobota, 05. mája 2001
 87. Nedeľa, 06. mája 2001
 88. Pondelok, 07. mája 2001
 89. Utorok, 08. mája 2001
 90. Streda, 09. mája 2001
 91. Štvrtok, 10. mája 2001
 92. Piatok, 11. mája 2001
 93. Sobota, 12. mája 2001
 94. Nedeľa, 13. mája 2001
 95. Pondelok, 14. mája 2001
 96. Utorok, 15. mája 2001
 97. Streda, 16. mája 2001
 98. Štvrtok, 17. mája 2001
 99. Piatok, 18. mája 2001
 100. Sobota, 19. mája 2001