Slovak Czech English German Polish

2006

Sobota, 01. apríla 2006

Ako sme počuli, tak sme aj videli... v meste Hospodina mocností: v meste nášho Boha; Boh upevnil ho na veky.

Čítať ďalej: Sobota, 01. apríla 2006

Nedeľa, 02. apríla 2006

Povedzte zdeseným srdciam: Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh!

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. apríla 2006

Pondelok, 03. apríla 2006

Ak On (Boh) niečo zrúca, to nik nevystaví, ak niekoho zavrie, tomu nik neotvorí.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. apríla 2006

Utorok, 04. apríla 2006

Prijmem vás za svoj ľud, budem vám Bohom.

Čítať ďalej: Utorok, 04. apríla 2006

Streda, 05. apríla 2006

Vedzte, že... Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Čítať ďalej: Streda, 05. apríla 2006

Štvrtok, 06. apríla 2006

Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú... ku Tvojim príbytkom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. apríla 2006

Piatok, 07. apríla 2006

Len snaživo zachovávajte prikázanie,... aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po Jeho cestách.

Čítať ďalej: Piatok, 07. apríla 2006

Sobota, 08. apríla 2006

Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred Ním celá zem!

Čítať ďalej: Sobota, 08. apríla 2006

Nedeľa, 09. apríla 2006

Hospodin vyslobodzuje uväznených.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. apríla 2006

Pondelok, 10. apríla 2006

Stále si staviam Hospodina pred seba.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. apríla 2006

Utorok, 11. apríla 2006

Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!

Čítať ďalej: Utorok, 11. apríla 2006

Streda, 12. apríla 2006

Preukáž dobro Siónu vo svojej priazni!

Čítať ďalej: Streda, 12. apríla 2006

Štvrtok, 13. apríla 2006

Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov?

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. apríla 2006

Piatok, 14. apríla 2006

Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.

Čítať ďalej: Piatok, 14. apríla 2006

Sobota, 15. apríla 2006

Kto je ako Hospodin náš Boh, na nebi, na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko.

Čítať ďalej: Sobota, 15. apríla 2006

Nedeľa, 16. apríla 2006

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. apríla 2006

Pondelok, 17. apríla 2006

Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky.

Čítať ďalej: Pondelok, 17. apríla 2006

Utorok, 18. apríla 2006

Takto vraví Hospodin: Spomínam si na vernosť tvojej mladosti, na lásku tvojich snúbeneckých čias, keď si kráčala za mnou púšťou, krajinou neobsiatou.

Čítať ďalej: Utorok, 18. apríla 2006

Streda, 19. apríla 2006

Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.

Čítať ďalej: Streda, 19. apríla 2006

Štvrtok, 20. apríla 2006

Budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú.

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. apríla 2006

Piatok, 21. apríla 2006

Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť…, lebo ja dúfam v Teba.

Čítať ďalej: Piatok, 21. apríla 2006

Sobota, 22. apríla 2006

Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

Čítať ďalej: Sobota, 22. apríla 2006

Nedeľa, 23. apríla 2006

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Čítať ďalej: Nedeľa, 23. apríla 2006

Pondelok, 24. apríla 2006

Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egypte.

Čítať ďalej: Pondelok, 24. apríla 2006

Utorok, 25. apríla 2006

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov, a povedie ťa!

Čítať ďalej: Utorok, 25. apríla 2006

Streda, 26. apríla 2006

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci – znie výrok Hospodinov. Na toho vzhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím Slovom.

Čítať ďalej: Streda, 26. apríla 2006

Štvrtok, 27. apríla 2006

Hospodine,...nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 27. apríla 2006

Piatok, 28. apríla 2006

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.

Čítať ďalej: Piatok, 28. apríla 2006

Sobota, 29. apríla 2006

Robte toto: Blahodárne právo vo svojich bránach!

Čítať ďalej: Sobota, 29. apríla 2006

Nedeľa, 30. apríla 2006

Chváľte Ho pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!

Čítať ďalej: Nedeľa, 30. apríla 2006

Utorok, 01. augusta 2006

Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou.

Čítať ďalej: Utorok, 01. augusta 2006

Streda, 02. augusta 2006

Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach.

Čítať ďalej: Streda, 02. augusta 2006

Štvrtok, 03. augusta 2006

Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma chránia.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. augusta 2006

Piatok, 04. augusta 2006

Veľký je Hospodin až za hranice Izraela.

Čítať ďalej: Piatok, 04. augusta 2006

Sobota, 05. augusta 2006

Obkľúčili ma povrazy smrti,... našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo; Ó Hospodine, zachráň moju dušu!

Čítať ďalej: Sobota, 05. augusta 2006

Nedeľa, 06. augusta 2006

Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. augusta 2006

Pondelok, 07. augusta 2006

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. augusta 2006

Utorok, 08. augusta 2006

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Čítať ďalej: Utorok, 08. augusta 2006

Streda, 09. augusta 2006

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Čítať ďalej: Streda, 09. augusta 2006

Štvrtok, 10. augusta 2006

On znášal trest za náš pokoj.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. augusta 2006

Piatok, 11. augusta 2006

Hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky.

Čítať ďalej: Piatok, 11. augusta 2006

Sobota, 12. augusta 2006

Neurobte si ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte!

Čítať ďalej: Sobota, 12. augusta 2006

Nedeľa, 13. augusta 2006

Ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. augusta 2006

Pondelok, 14. augusta 2006

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. augusta 2006

Utorok, 15. augusta 2006

Tí, čo milujú Tvoj Zákon majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť.

Čítať ďalej: Utorok, 15. augusta 2006

Streda, 16. augusta 2006

Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli.

Čítať ďalej: Streda, 16. augusta 2006

Štvrtok, 17. augusta 2006

Každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. augusta 2006

Piatok, 18. augusta 2006

Pretože ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Čítať ďalej: Piatok, 18. augusta 2006

Sobota, 19. augusta 2006

Ľuďom i zvieratám pomáhaš, Hospodine!

Čítať ďalej: Sobota, 19. augusta 2006

Nedeľa, 20. augusta 2006

Boh riekol: Toto bude znamením zmluvy. Svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. augusta 2006

Pondelok, 21. augusta 2006

Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!

Čítať ďalej: Pondelok, 21. augusta 2006

Utorok, 22. augusta 2006

Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne!

Čítať ďalej: Utorok, 22. augusta 2006

Streda, 23. augusta 2006

Boh mu (Šalamúnovi) riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce.

Čítať ďalej: Streda, 23. augusta 2006

Štvrtok, 24. augusta 2006

Spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu, milosť a vernosť Ťa predchádzajú.

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. augusta 2006

Piatok, 25. augusta 2006

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Čítať ďalej: Piatok, 25. augusta 2006

Sobota, 26. augusta 2006

Nedovoľ môjmu srdcu prikloniť sa k zlému.

Čítať ďalej: Sobota, 26. augusta 2006

Nedeľa, 27. augusta 2006

Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. augusta 2006

Pondelok, 28. augusta 2006

Keby som povedal: Nech ma aspoň tma pritlačí a nech je noc svetlom vôkol mňa, ani tma nie je dosť tmavá pred Tebou; noc svieti ako deň.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. augusta 2006

Utorok, 29. augusta 2006

Hospodine, poznáme svoju bezbožnosť a vinu našich otcov. Nezruš svoju zmluvu s nami.

Čítať ďalej: Utorok, 29. augusta 2006

Streda, 30. augusta 2006

Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána.

Čítať ďalej: Streda, 30. augusta 2006

Štvrtok, 31. augusta 2006

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 31. augusta 2006

Piatok, 01. decembra 2006

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Čítať ďalej: Piatok, 01. decembra 2006

Sobota, 02. decembra 2006

Som milostivý – znie výrok Hospodinov – nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi, svojmu Bohu.

Čítať ďalej: Sobota, 02. decembra 2006

Nedeľa, 03. decembra 2006

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. decembra 2006

Pondelok, 04. decembra 2006

Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Čítať ďalej: Pondelok, 04. decembra 2006

Utorok, 05. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Čítať ďalej: Utorok, 05. decembra 2006

Streda, 06. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol.

Čítať ďalej: Streda, 06. decembra 2006

Štvrtok, 07. decembra 2006

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. decembra 2006

Piatok, 08. decembra 2006

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Čítať ďalej: Piatok, 08. decembra 2006

Sobota, 09. decembra 2006

Takto vraví Hospodin, Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel!

Čítať ďalej: Sobota, 09. decembra 2006

Nedeľa, 10. decembra 2006

Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. decembra 2006

Pondelok, 11. decembra 2006

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. decembra 2006

Utorok, 12. decembra 2006

Hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.

Čítať ďalej: Utorok, 12. decembra 2006

Streda, 13. decembra 2006

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť.

Čítať ďalej: Streda, 13. decembra 2006

Štvrtok, 14. decembra 2006

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí.

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. decembra 2006

Piatok, 15. decembra 2006

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť.

Čítať ďalej: Piatok, 15. decembra 2006

Sobota, 16. decembra 2006

Uvidia, čo im nebolo zvestované.

Čítať ďalej: Sobota, 16. decembra 2006

Nedeľa, 17. decembra 2006

Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. decembra 2006

Pondelok, 18. decembra 2006

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Čítať ďalej: Pondelok, 18. decembra 2006

Utorok, 19. decembra 2006

Mícha však povedal: Akože žije Hospodin, budem vravieť len to, čo mi povie môj Boh.

Čítať ďalej: Utorok, 19. decembra 2006

Streda, 20. decembra 2006

Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina.

Čítať ďalej: Streda, 20. decembra 2006

Štvrtok, 21. decembra 2006

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. decembra 2006

Piatok, 22. decembra 2006

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca.

Čítať ďalej: Piatok, 22. decembra 2006

Sobota, 23. decembra 2006

Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove.

Čítať ďalej: Sobota, 23. decembra 2006

Nedeľa, 24. decembra 2006

Všetky končiny zeme vedeli spásu nášho Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. decembra 2006

Pondelok, 25. decembra 2006

Jozefovi bratia ho prosili: Odpusť teraz, prosíme, previnenie služobníkom Boha tvojho otca.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. decembra 2006

Utorok, 26. decembra 2006

Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom.

Čítať ďalej: Utorok, 26. decembra 2006

Streda, 27. decembra 2006

Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!

Čítať ďalej: Streda, 27. decembra 2006

Štvrtok, 28. decembra 2006

Zaplesaj, dcéra Siónu, zvučne pokrikuj, Izrael, raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalema! Hospodin odňal rozsudky nad tebou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. decembra 2006

Piatok, 29. decembra 2006

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny?

Čítať ďalej: Piatok, 29. decembra 2006

Sobota, 30. decembra 2006

Ja som biedny a chudobný, ale Pán myslí na mňa.

Čítať ďalej: Sobota, 30. decembra 2006

Nedeľa, 31. decembra 2006

Hospodin čaká, aby vás omilostil.

Čítať ďalej: Nedeľa, 31. decembra 2006

Streda, 01. februára 2006

Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť.

Čítať ďalej: Streda, 01. februára 2006

Štvrtok, 02. februára 2006

Zanechaj hnev a opusť zlosť, nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. februára 2006

Piatok, 03. februára 2006

Počuj moju modlitbu, ó Hospodine, naslúchaj môjmu volaniu! Nemlč, keď vylievam slzy!

Čítať ďalej: Piatok, 03. februára 2006

Sobota, 04. februára 2006

Ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto sa z mojej ruky nevyslobodí.

Čítať ďalej: Sobota, 04. februára 2006

Nedeľa, 05. februára 2006

V utíšení a dôvere bude vaša sila.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. februára 2006

Pondelok, 06. februára 2006

Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje Slovo očakávam.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. februára 2006

Utorok, 07. februára 2006

Hospodin riekol: Či si sa právom rozhneval?

Čítať ďalej: Utorok, 07. februára 2006

Streda, 08. februára 2006

Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Čítať ďalej: Streda, 08. februára 2006

Štvrtok, 09. februára 2006

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. februára 2006

Piatok, 10. februára 2006

Moje Slovo... nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

Čítať ďalej: Piatok, 10. februára 2006

Sobota, 11. februára 2006

Mnohé národy sa pripoja k Hospodinovi; budú mojím ľudom.

Čítať ďalej: Sobota, 11. februára 2006

Nedeľa, 12. februára 2006

Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 12. februára 2006

Pondelok, 13. februára 2006

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Čítať ďalej: Pondelok, 13. februára 2006

Utorok, 14. februára 2006

Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Utorok, 14. februára 2006

Streda, 15. februára 2006

Chránil si ho (národ) sťa zrenicu oka.

Čítať ďalej: Streda, 15. februára 2006

Štvrtok, 16. februára 2006

Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro.

Čítať ďalej: Štvrtok, 16. februára 2006

Piatok, 17. februára 2006

Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Čítať ďalej: Piatok, 17. februára 2006

Sobota, 18. februára 2006

V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma.

Čítať ďalej: Sobota, 18. februára 2006

Nedeľa, 19. februára 2006

Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 19. februára 2006

Pondelok, 20. februára 2006

Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem?

Čítať ďalej: Pondelok, 20. februára 2006

Utorok, 21. februára 2006

Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále.

Čítať ďalej: Utorok, 21. februára 2006

Streda, 22. februára 2006

Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem dvíhať dlane.

Čítať ďalej: Streda, 22. februára 2006

Štvrtok, 23. februára 2006

Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku Jeho chválu?

Čítať ďalej: Štvrtok, 23. februára 2006

Piatok, 24. februára 2006

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe?

Čítať ďalej: Piatok, 24. februára 2006

Sobota, 25. februára 2006

Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou.

Čítať ďalej: Sobota, 25. februára 2006

Nedeľa, 26. februára 2006

Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a moc?

Čítať ďalej: Nedeľa, 26. februára 2006

Pondelok, 27. februára 2006

Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne.

Čítať ďalej: Pondelok, 27. februára 2006

Utorok, 28. februára 2006

Ó, Hospodine mocností, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa!

Čítať ďalej: Utorok, 28. februára 2006

Nedeľa, 01. januára 2006

Potok Boží plný vody.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. januára 2006

Pondelok, 02. januára 2006

Nebudú počuť o útlaku v tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. januára 2006

Utorok, 03. januára 2006

Úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí, a prevracia reči spravodlivých.

Čítať ďalej: Utorok, 03. januára 2006

Streda, 04. januára 2006

Navráťte sa k Tomu, od ktorého Izraeliti hlboko odpadli!

Čítať ďalej: Streda, 04. januára 2006

Štvrtok, 05. januára 2006

Ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. januára 2006

Piatok, 06. januára 2006

Naozaj, v Hospodinovi, našom Bohu, je spása Izraela!

Čítať ďalej: Piatok, 06. januára 2006

Sobota, 07. januára 2006

Lebo nesmierna je Jeho milosť voči nám a vernosť Hospodinova je naveky. Aleluja!

Čítať ďalej: Sobota, 07. januára 2006

Nedeľa, 08. januára 2006

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť!

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. januára 2006

Pondelok, 09. januára 2006

Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. januára 2006

Utorok, 10. januára 2006

Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím.

Čítať ďalej: Utorok, 10. januára 2006

Streda, 11. januára 2006

I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi.

Čítať ďalej: Streda, 11. januára 2006

Ďalšie články...

 1. Štvrtok, 12. januára 2006
 2. Piatok, 13. januára 2006
 3. Sobota, 14. januára 2006
 4. Nedeľa, 15. januára 2006
 5. Pondelok, 16. januára 2006
 6. Utorok, 17. januára 2006
 7. Streda, 18. januára 2006
 8. Štvrtok, 19. januára 2006
 9. Piatok, 20. januára 2006
 10. Sobota, 21. januára 2006
 11. Nedeľa, 22. januára 2006
 12. Pondelok, 23. januára 2006
 13. Utorok, 24. januára 2006
 14. Streda, 25. januára 2006
 15. Štvrtok, 26. januára 2006
 16. Piatok, 27. januára 2006
 17. Sobota, 28. januára 2006
 18. Nedeľa, 29. januára 2006
 19. Pondelok, 30. januára 2006
 20. Utorok, 31. januára 2006
 21. Sobota, 01. júla 2006
 22. Nedeľa, 02. júla 2006
 23. Pondelok, 03. júla 2006
 24. Utorok, 04. júla 2006
 25. Streda, 05. júla 2006
 26. Štvrtok, 06. júla 2006
 27. Piatok, 07. júla 2006
 28. Sobota, 08. júla 2006
 29. Nedeľa, 09. júla 2006
 30. Pondelok, 10. júla 2006
 31. Utorok, 11. júla 2006
 32. Streda, 12. júla 2006
 33. Štvrtok, 13. júla 2006
 34. Piatok, 14. júla 2006
 35. Sobota, 15. júla 2006
 36. Nedeľa, 16. júla 2006
 37. Pondelok, 17. júla 2006
 38. Utorok, 18. júla 2006
 39. Streda, 19. júla 2006
 40. Štvrtok, 20. júla 2006
 41. Piatok, 21. júla 2006
 42. Sobota, 22. júla 2006
 43. Nedeľa, 23. júla 2006
 44. Pondelok, 24. júla 2006
 45. Utorok, 25. júla 2006
 46. Streda, 26. júla 2006
 47. Štvrtok, 27. júla 2006
 48. Piatok, 28. júla 2006
 49. Sobota, 29. júla 2006
 50. Nedeľa, 30. júla 2006
 51. Pondelok, 31. júla 2006
 52. Štvrtok, 01. júna 2006
 53. Piatok, 02. júna 2006
 54. Sobota, 03. júna 2006
 55. Nedeľa, 04. júna 2006
 56. Pondelok, 05. júna 2006
 57. Utorok, 06. júna 2006
 58. Streda, 07. júna 2006
 59. Štvrtok, 08. júna 2006
 60. Piatok, 09. júna 2006
 61. Sobota, 10. júna 2006
 62. Nedeľa, 11. júna 2006
 63. Pondelok, 12. júna 2006
 64. Utorok, 13. júna 2006
 65. Streda, 14. júna 2006
 66. Štvrtok, 15. júna 2006
 67. Piatok, 16. júna 2006
 68. Sobota, 17. júna 2006
 69. Nedeľa, 18. júna 2006
 70. Pondelok, 19. júna 2006
 71. Utorok, 20. júna 2006
 72. Streda, 21. júna 2006
 73. Štvrtok, 22. júna 2006
 74. Piatok, 23. júna 2006
 75. Sobota, 24. júna 2006
 76. Nedeľa, 25. júna 2006
 77. Pondelok, 26. júna 2006
 78. Utorok, 27. júna 2006
 79. Streda, 28. júna 2006
 80. Štvrtok, 29. júna 2006
 81. Piatok, 30. júna 2006
 82. Pondelok, 01. mája 2006
 83. Utorok, 02. mája 2006
 84. Streda, 03. mája 2006
 85. Štvrtok, 04. mája 2006
 86. Piatok, 05. mája 2006
 87. Sobota, 06. mája 2006
 88. Nedeľa, 07. mája 2006
 89. Pondelok, 08. mája 2006
 90. Utorok, 09. mája 2006
 91. Streda, 10. mája 2006
 92. Štvrtok, 11. mája 2006
 93. Piatok, 12. mája 2006
 94. Sobota, 13. mája 2006
 95. Nedeľa, 14. mája 2006
 96. Pondelok, 15. mája 2006
 97. Utorok, 16. mája 2006
 98. Streda, 17. mája 2006
 99. Štvrtok, 18. mája 2006
 100. Piatok, 19. mája 2006