Slovak Czech English German Polish

Január

Štvrtok, 01. januára 1998

Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre.

Register to read more...

Piatok, 02. januára 1998

Ja som ťa vyvolil na púšti vo vyprahlom kraji.

Register to read more...

Sobota, 03. januára 1998

Boh pošle svoju milosť a svoju vernosť.

Register to read more...

Nedeľa, 04. januára 1998

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Register to read more...

Pondelok, 05. januára 1998

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Utorok, 06. januára 1998

Na vlastné uši počuli sme, Bože, otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní.

Register to read more...

Streda, 07. januára 1998

Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje.

Register to read more...

Štvrtok, 08. januára 1998

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Register to read more...

Piatok, 09. januára 1998

Pozri na moju biedu a na moju tieseň a odpusť všetky moje hriechy.

Register to read more...

Sobota, 10. januára 1998

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.

Register to read more...

Nedeľa, 11. januára 1998

Hospodin riekol Mojžišovi: Našiel si priazeň v mojich očiach a znám ťa podľa mena.

Register to read more...

Pondelok, 12. januára 1998

Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.

Register to read more...

Utorok, 13. januára 1998

Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému?

Register to read more...

Streda, 14. januára 1998

Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou.

Register to read more...

Štvrtok, 15. januára 1998

Tvoji mŕtvi budú žiť.

Register to read more...

Piatok, 16. januára 1998

On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil.

Register to read more...

Sobota, 17. januára 1998

Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.

Register to read more...

Nedeľa, 18. januára 1998

Izraelci povedali Hospodinu: Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti ľúbi, len dnes nás, prosíme, vytrhni.

Register to read more...

Pondelok, 19. januára 1998

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!

Register to read more...

Utorok, 20. januára 1998

Ako orol bdie nad svojím hniezdom a krúži nad svojimi orlíčatmi, tak rozostiera si (Hospodin) krídla a berie Izrael, nesie ho na svojej peruti.

Register to read more...

Streda, 21. januára 1998

Odvráťte sa od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť?

Register to read more...

Štvrtok, 22. januára 1998

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Register to read more...

Piatok, 23. januára 1998

Keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinu, svojmu Bohu a poslúchneš Jeho hlas.

Register to read more...

Sobota, 24. januára 1998

Hospodin naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou tvojich čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním.

Register to read more...

Nedeľa, 25. januára 1998

Ó Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Register to read more...

Pondelok, 26. januára 1998

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk!

Register to read more...

Utorok, 27. januára 1998

Tak aj teba lákal z tlamy súženia na šíru voľnosť, kde niet úzkosti.

Register to read more...

Streda, 28. januára 1998

Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy.

Register to read more...

Štvrtok, 29. januára 1998

Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu.

Register to read more...

Piatok, 30. januára 1998

Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; neustáva a neumdlieva, Jeho múdrosť nemožno vystihnúť.

Register to read more...

Sobota, 31. januára 1998

Keď množstvo starostí ma tlačí, koja mi dušu Tvoje útechy.

Register to read more...

KALENDÁR