Slovak Czech English German Polish

Apríl

Streda, 01. apríla 1998

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po konce zeme.

Register to read more...

Štvrtok, 02. apríla 1998

S tebou však neurobím koniec, lež potrescem ťa v medziach práva,: no, bez trestu ťa nechať nemôžem.

Register to read more...

Piatok, 03. apríla 1998

Tvoj trón je Božím trónom na večné veky, zmierajúcim žezlom je tvoja kráľovská berla.

Register to read more...

Sobota, 04. apríla 1998

Zasnúbim si ťa vernosťou, a ty budeš znať Hospodina.

Register to read more...

Nedeľa, 05. apríla 1998

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno!

Register to read more...

Pondelok, 06. apríla 1998

Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili.

Register to read more...

Utorok, 07. apríla 1998

Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne.

Register to read more...

Streda, 08. apríla 1998

Ja som s vami, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 09. apríla 1998

Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine.

Register to read more...

Piatok, 10. apríla 1998

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má záľubu.

Register to read more...

Sobota, 11. apríla 1998

Ďakujem Ti celým srdcom... pre Tvoju milosť a vernosť... lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo.

Register to read more...

Nedeľa, 12. apríla 1998

Hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva!

Register to read more...

Pondelok, 13. apríla 1998

Život ti ostane ako korisť, lebo si dúfal vo mňa - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Utorok, 14. apríla 1998

Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok.

Register to read more...

Streda, 15. apríla 1998

Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky. Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 16. apríla 1998

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.

Register to read more...

Piatok, 17. apríla 1998

Dal si mi štít svojej spásy a Tvoja pravica bola mi oporou.

Register to read more...

Sobota, 18. apríla 1998

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Register to read more...

Nedeľa, 19. apríla 1998

Prinášajte celé desiatky a vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností - : Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania!

Register to read more...

Pondelok, 20. apríla 1998

Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci - znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pod mojím slovom.

Register to read more...

Utorok, 21. apríla 1998

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Streda, 22. apríla 1998

Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána.

Register to read more...

Štvrtok, 23. apríla 1998

Rozpomeň sa na dávne časy, uvažuj o rokoch starých pokolení, spytuj sa svojho otca, a oznámi ti, svojich starcov a povedia ti!

Register to read more...

Piatok, 24. apríla 1998

Naozaj, v Hospodinu našom Bohu je spása Izraela!

Register to read more...

Sobota, 25. apríla 1998

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Register to read more...

Nedeľa, 26. apríla 1998

Všetci, ktorí Ťa opúšťajú, vyjdú na hanbu. Lebo opustili Hospodina, žriedlo živej vody.

Register to read more...

Pondelok, 27. apríla 1998

Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš.

Register to read more...

Utorok, 28. apríla 1998

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Register to read more...

Streda, 29. apríla 1998

Ó brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!

Register to read more...

Štvrtok, 30. apríla 1998

Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva.

Register to read more...

KALENDÁR