Slovak Czech English German Polish

Máj

Piatok, 01. mája 1998

Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol a spomohol mi.

Register to read more...

Sobota, 02. mája 1998

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji.

Register to read more...

Nedeľa, 03. mája 1998

Dobrorečte Hospodinu všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania! Dobroreč, duša moja, Hospodinu!

Register to read more...

Pondelok, 04. mája 1998

Lebo videnie sa splní svojím časom. speje ku koncu a - nesklame.

Register to read more...

Utorok, 05. mája 1998

Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť.

Register to read more...

Streda, 06. mája 1998

Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy?

Register to read more...

Štvrtok, 07. mája 1998

Hospodin je Tvoje útočište.

Register to read more...

Piatok, 08. mája 1998

Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo.

Register to read more...

Sobota, 09. mája 1998

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok Hospodina Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?

Register to read more...

Nedeľa, 10. mája 1998

Len ako dych sú ľudskí synovia, synovia muža sú len klam; na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší ako dych.

Register to read more...

Pondelok, 11. mája 1998

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú.

Register to read more...

Utorok, 12. mája 1998

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

Register to read more...

Streda, 13. mája 1998

Lebo povedal: Vskutku, oni sú mojím ľudom, synmi, ktorí nesklamú. A stal sa im záchrancom v každom ich súžení.

Register to read more...

Štvrtok, 14. mája 1998

Ktože je ten muž, čo sa bojí Hospodina? Vyučí ho ceste, ktorú si má voliť.

Register to read more...

Piatok, 15. mája 1998

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho.

Register to read more...

Sobota, 16. mája 1998

Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Register to read more...

Nedeľa, 17. mája 1998

Boh vykúpi mi dušu z moci podsvetia, lebo ma vychváti.

Register to read more...

Pondelok, 18. mája 1998

Ó všetci smädní, poďte k vode!

Register to read more...

Utorok, 19. mája 1998

Prv, než som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.

Register to read more...

Streda, 20. mája 1998

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia.

Register to read more...

Štvrtok, 21. mája 1998

Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.

Register to read more...

Piatok, 22. mája 1998

Ľud uveril; keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie, sklonili sa a klaňali sa.

Register to read more...

Sobota, 23. mája 1998

Spievať chcem Hospodinu, lebo mi dobre učinil.

Register to read more...

Nedeľa, 24. mája 1998

Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!

Register to read more...

Pondelok, 25. mája 1998

Hospodin riekol Jeremiášovi: Ajhľa, dal som ti do úst svoje slová.

Register to read more...

Utorok, 26. mája 1998

Ako vtáča unikla naša duša z osídla vtáčnikom; osídlo sa roztrhalo a my sme unikli.

Register to read more...

Streda, 27. mája 1998

Dobrotou svojou korunuješ rok.

Register to read more...

Štvrtok, 28. mája 1998

Vy sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a ako som vás priviedol k sebe.

Register to read more...

Piatok, 29. mája 1998

Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj!

Register to read more...

Sobota, 30. mája 1998

Príchodzí som na zemi.

Register to read more...

Nedeľa, 31. mája 1998

Prichádza deň Hospodinov, áno, blízko je.

Register to read more...

KALENDÁR