Slovak Czech English German Polish

Jún

Pondelok, 01. júna 1998

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi?

Register to read more...

Utorok, 02. júna 1998

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia vo tme.

Register to read more...

Streda, 03. júna 1998

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti ani uprednostňovania osôb ani úplatkárstva.

Register to read more...

Štvrtok, 04. júna 1998

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 05. júna 1998

Poznáte, že živý Boh je uprostred vás.

Register to read more...

Sobota, 06. júna 1998

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie a spomocníka niet.

Register to read more...

Nedeľa, 07. júna 1998

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst dietok tvojho potomstva.

Register to read more...

Pondelok, 08. júna 1998

Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa.

Register to read more...

Utorok, 09. júna 1998

Hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím Pánom, i keď som len prach a popol.

Register to read more...

Streda, 10. júna 1998

Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Štvrtok, 11. júna 1998

Pre môj dom, ktorý je v troskách, ale každému ide len o jeho dom, preto nebesá nad vami odopreli rosu.

Register to read more...

Piatok, 12. júna 1998

Blahoslavený človek, ktorého Boh kára.

Register to read more...

Sobota, 13. júna 1998

Tento ľud sa mi približuje svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzďaľuje odo mňa.

Register to read more...

Nedeľa, 14. júna 1998

Keď sa Hospodinu ľúbia cesty človeka, on naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa.

Register to read more...

Pondelok, 15. júna 1998

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami! Odpovedali mu: Požehnaj ťa Hospodin!

Register to read more...

Utorok, 16. júna 1998

Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj.

Register to read more...

Streda, 17. júna 1998

Naamán povedal: Tvoj služobník už nebude obetovať iným bohom, len Hospodinu.

Register to read more...

Štvrtok, 18. júna 1998

Ja, Hospodin, budem hovoriť. Čo poviem, to sa splní.

Register to read more...

Piatok, 19. júna 1998

Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich, nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 20. júna 1998

Ty si vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj.

Register to read more...

Nedeľa, 21. júna 1998

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Register to read more...

Pondelok, 22. júna 1998

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu.

Register to read more...

Utorok, 23. júna 1998

Hospodin bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou.

Register to read more...

Streda, 24. júna 1998

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije.

Register to read more...

Štvrtok, 25. júna 1998

Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria.

Register to read more...

Piatok, 26. júna 1998

Hospodin je naším sudcom, Hospodin je naším vládcom; Hospodin je naším kráľom; On nás zachráni.

Register to read more...

Sobota, 27. júna 1998

Povedal som: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom.

Register to read more...

Nedeľa, 28. júna 1998

Tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť.

Register to read more...

Pondelok, 29. júna 1998

Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci? Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí.

Register to read more...

Utorok, 30. júna 1998

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

KALENDÁR