Slovak Czech English German Polish

August

Sobota, 01. augusta 1998

Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca.

Register to read more...

Nedeľa, 02. augusta 1998

Dom Júdov omilostím a zachránim ho. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Register to read more...

Pondelok, 03. augusta 1998

Ty však zachovávaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo cez všetky pokolenia.

Register to read more...

Utorok, 04. augusta 1998

Či môže byť človek spravodlivý pred Bohom a či je muž čistý pred svojím Tvorcom?

Register to read more...

Streda, 05. augusta 1998

Hospodin svoju milosť vo dne posiela, v noci je pri mne Jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života.

Register to read more...

Štvrtok, 06. augusta 1998

Rozptýlených zhromaždím a ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Register to read more...

Piatok, 07. augusta 1998

Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobitie a hrmenie, hrešil ďalej a zaťal sa v srdci on i jeho služobníci.

Register to read more...

Sobota, 08. augusta 1998

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Register to read more...

Nedeľa, 09. augusta 1998

Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Register to read more...

Pondelok, 10. augusta 1998

V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinu, budú mojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 11. augusta 1998

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým.

Register to read more...

Streda, 12. augusta 1998

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil služobníkovi Dávidovi a svojmu ľudu izraelskému.

Register to read more...

Štvrtok, 13. augusta 1998

Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Piatok, 14. augusta 1998

Zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude už v ňom počuť hlas plaču ani volanie o pomoc.

Register to read more...

Sobota, 15. augusta 1998

Počúvajte ma, vy zatvrdilí srdcom, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko.

Register to read more...

Nedeľa, 16. augusta 1998

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky!

Register to read more...

Pondelok, 17. augusta 1998

Tento ľud urobil si zlatého boha. Ak môžeš, odpusť im hriech.

Register to read more...

Utorok, 18. augusta 1998

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc!

Register to read more...

Streda, 19. augusta 1998

Tvoj Vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.

Register to read more...

Štvrtok, 20. augusta 1998

Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky!

Register to read more...

Piatok, 21. augusta 1998

Nech sú Tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe Tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám Tvojho ľudu izraelského, aby si počul všetko, o čo budú k Tebe volať.

Register to read more...

Sobota, 22. augusta 1998

Ja, Hospodin, som tvoj Boh, ktorý ťa učil byť užitočným, viedol ťa cestou, ktorou máš ísť.

Register to read more...

Nedeľa, 23. augusta 1998

Spievajte Hospodinu, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň!

Register to read more...

Pondelok, 24. augusta 1998

Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno.

Register to read more...

Utorok, 25. augusta 1998

U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie.

Register to read more...

Streda, 26. augusta 1998

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje!

Register to read more...

Štvrtok, 27. augusta 1998

Hospodin nie je človekom, aby niečo musel oželieť.

Register to read more...

Piatok, 28. augusta 1998

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené.

Register to read more...

Sobota, 29. augusta 1998

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza.

Register to read more...

Nedeľa, 30. augusta 1998

svoju dúhu kladiem na oblaky; i bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Register to read more...

Pondelok, 31. augusta 1998

Hospodin si vyhliadol Abraháma, aby prikazoval svojím synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo.

Register to read more...

KALENDÁR