Slovak Czech English German Polish

September

Utorok, 01. septembra 1998

Ako Tvoje meno, Bože, tak siaha aj Tvoja chvála po konce zeme.

Register to read more...

Streda, 02. septembra 1998

Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti.

Register to read more...

Štvrtok, 03. septembra 1998

Otec zvestuje synom, že si verný.

Register to read more...

Piatok, 04. septembra 1998

Ale teraz nech sa dokáže veľkou sila Pánova, ako si hovoril.

Register to read more...

Sobota, 05. septembra 1998

Ak by ťa tvoj brat, alebo tvoj syn alebo tvoja dcéra alebo žena v tvojom náručí alebo tvoj priateľ, ktorý ti je ako vlastný život, tajne zvádzali a hovorili: Poďme a slúžme iným bohom! nepovoľuj mu.

Register to read more...

Nedeľa, 06. septembra 1998

Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k Tebe.

Register to read more...

Pondelok, 07. septembra 1998

On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený.

Register to read more...

Utorok, 08. septembra 1998

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia, aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych.

Register to read more...

Streda, 09. septembra 1998

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!

Register to read more...

Štvrtok, 10. septembra 1998

Budem s ním v súžení, vytrhnem ho a oslávim.

Register to read more...

Piatok, 11. septembra 1998

Aj my budeme slúžiť Hospodinu, lebo On je náš Boh.

Register to read more...

Sobota, 12. septembra 1998

Zamerajte si myseľ i srdce na hľadanie Hospodina, svojho Boha!

Register to read more...

Nedeľa, 13. septembra 1998

Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí - oboje učinil Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 14. septembra 1998

Nepustím ťa, iba ak mi požehnáš.

Register to read more...

Utorok, 15. septembra 1998

Hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu.

Register to read more...

Streda, 16. septembra 1998

I pomenoval Jákob miesto, na ktorom s ním Boh hovoril: Bételom (t.j. Boží dom).

Register to read more...

Štvrtok, 17. septembra 1998

S jasotom spievali chválu Hospodinu: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosrdenstvo.

Register to read more...

Piatok, 18. septembra 1998

Niet človeka, ktorý by mal moc nad dňom smrti.

Register to read more...

Sobota, 19. septembra 1998

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom.

Register to read more...

Nedeľa, 20. septembra 1998

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste.

Register to read more...

Pondelok, 21. septembra 1998

Na Tvoju pomoc čakám, Hospodine!

Register to read more...

Utorok, 22. septembra 1998

Ako by som mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

Register to read more...

Streda, 23. septembra 1998

Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna.

Register to read more...

Štvrtok, 24. septembra 1998

Nechcete chodiť radšej v bázni pred naším Bohom ako byť potupovaní našimi pohanskými nepriateľmi?

Register to read more...

Piatok, 25. septembra 1998

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť.

Register to read more...

Sobota, 26. septembra 1998

Nepohŕdaj kázňou Všemocného. Lebo On raní, On aj obväzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia.

Register to read more...

Nedeľa, 27. septembra 1998

Môj Boh je moja pevnosť, moje útočište; môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.

Register to read more...

Pondelok, 28. septembra 1998

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Register to read more...

Utorok, 29. septembra 1998

Jákob povedal svojim domácim: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa.

Register to read more...

Streda, 30. septembra 1998

Len okamih trvá Jeho hnev, lež celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale k ránu je plesanie.

Register to read more...

KALENDÁR