Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 01. októbra 1998

Hospodin odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Piatok, 02. októbra 1998

Ó Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou.

Register to read more...

Sobota, 03. októbra 1998

Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine.

Register to read more...

Nedeľa, 04. októbra 1998

Vari Boh prevracia právo, alebo Všemohúci prekrúca spravodlivosť?

Register to read more...

Pondelok, 05. októbra 1998

Nespoliehajte sa na takéto klamné slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy.

Register to read more...

Utorok, 06. októbra 1998

Kto to pôsobí a koná? Ten, čo od počiatku povoláva pokolenia. Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja.

Register to read more...

Streda, 07. októbra 1998

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Register to read more...

Štvrtok, 08. októbra 1998

Vzmuž sa, všetok ľud krajiny, znie výrok Hospodinov, a pracujte, lebo ja som s vami!

Register to read more...

Piatok, 09. októbra 1998

Nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam.

Register to read more...

Sobota, 10. októbra 1998

On zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Register to read more...

Nedeľa, 11. októbra 1998

Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu, celá zem!

Register to read more...

Pondelok, 12. októbra 1998

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov.

Register to read more...

Utorok, 13. októbra 1998

Keď si poviem: Nebudem ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, ako by bol žhavý oheň.

Register to read more...

Streda, 14. októbra 1998

U Teba je odpustenie, aby sa ťa báli.

Register to read more...

Štvrtok, 15. októbra 1998

Ajhľa, Boh mi je spomocníkom, Pán je s tými, ktorí podpierajú môj život.

Register to read more...

Piatok, 16. októbra 1998

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Register to read more...

Sobota, 17. októbra 1998

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila!

Register to read more...

Nedeľa, 18. októbra 1998

Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.

Register to read more...

Pondelok, 19. októbra 1998

Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí, a má nedostatok.

Register to read more...

Utorok, 20. októbra 1998

Aj sluha tvoj sa dáva (Božími príkazmi) napomínať.

Register to read more...

Streda, 21. októbra 1998

Vznes sa, Bože, nad nebesá, nad celou zemou Tvoja sláva!

Register to read more...

Štvrtok, 22. októbra 1998

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, veď som zomdlený; Uzdrav ma, Hospodine, lebo moja duša je preveľmi zdesená.

Register to read more...

Piatok, 23. októbra 1998

Viď, Hospodine, v akej som úzkosti, lebo som sa veľmi priečil.

Register to read more...

Sobota, 24. októbra 1998

Ja, Hospodin, znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov.

Register to read more...

Nedeľa, 25. októbra 1998

Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom!

Register to read more...

Pondelok, 26. októbra 1998

Ty si mi clonou, štítom; na Tvoje slovo očakávam.

Register to read more...

Utorok, 27. októbra 1998

Neľakajte sa, ani sa nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Register to read more...

Streda, 28. októbra 1998

K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem.

Register to read more...

Štvrtok, 29. októbra 1998

Ó Hospodine, v úzkosti sme ťa hľadali.

Register to read more...

Piatok, 30. októbra 1998

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Register to read more...

Sobota, 31. októbra 1998

Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil.

Register to read more...

KALENDÁR