Slovak Czech English German Polish

November

Nedeľa, 01. novembra 1998

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Pondelok, 02. novembra 1998

Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.

Register to read more...

Utorok, 03. novembra 1998

Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu.

Register to read more...

Streda, 04. novembra 1998

Odpadli všetci, skazení sú napospol, niet nikoho, kto by robil dobre, niet ani jedného.

Register to read more...

Štvrtok, 05. novembra 1998

Nescudzoložíš.

Register to read more...

Piatok, 06. novembra 1998

Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha.

Register to read more...

Sobota, 07. novembra 1998

V Hospodina dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.

Register to read more...

Nedeľa, 08. novembra 1998

Neznesväcujte moje sväté meno.

Register to read more...

Pondelok, 09. novembra 1998

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby ony aj zabudli, ja na teba nezabudnem.

Register to read more...

Utorok, 10. novembra 1998

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre.

Register to read more...

Streda, 11. novembra 1998

Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša.

Register to read more...

Štvrtok, 12. novembra 1998

Riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Register to read more...

Piatok, 13. novembra 1998

U Neho je moc a múdrosť, Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza.

Register to read more...

Sobota, 14. novembra 1998

Ak neveríte, neobstojíte!

Register to read more...

Nedeľa, 15. novembra 1998

Na lôžku si spomínam na Teba a v nočných hodinách rozjímam o Tebe.

Register to read more...

Pondelok, 16. novembra 1998

Vo svojej pravde veď a vyučuj ma!

Register to read more...

Utorok, 17. novembra 1998

Jób odvetil Hospodinu a povedal: Ajhľa som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Register to read more...

Streda, 18. novembra 1998

Je čas, aby Hospodin zasiahol; Tvoj zákon porušili.

Register to read more...

Štvrtok, 19. novembra 1998

Dal si im svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu.

Register to read more...

Piatok, 20. novembra 1998

Aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych a skryje sa rozumnosť jeho rozumných.

Register to read more...

Sobota, 21. novembra 1998

Ja radujem sa Tvojej reči ako ten, ktorý hojnú korisť nachádza.

Register to read more...

Nedeľa, 22. novembra 1998

Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje.

Register to read more...

Pondelok, 23. novembra 1998

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať.

Register to read more...

Utorok, 24. novembra 1998

Povstaň, Bože, rozrieš svoj spor!

Register to read more...

Streda, 25. novembra 1998

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Register to read more...

Štvrtok, 26. novembra 1998

Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra.

Register to read more...

Piatok, 27. novembra 1998

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho.

Register to read more...

Sobota, 28. novembra 1998

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu!

Register to read more...

Nedeľa, 29. novembra 1998

Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne.

Register to read more...

Pondelok, 30. novembra 1998

Plesajte Bohu, našej sile!

Register to read more...

KALENDÁR