Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 01. februára 1999

Ó zošli svoje svetlo a svoju pravdu! Ony nech ma vedú a privedú ma na Tvoj svätý vrch a ku Tvojim príbytkom.

Register to read more...

Utorok, 02. februára 1999

Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou.

Register to read more...

Streda, 03. februára 1999

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Register to read more...

Štvrtok, 04. februára 1999

Hospodine, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi.

Register to read more...

Piatok, 05. februára 1999

Vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná, Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Sobota, 06. februára 1999

Vskutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí.

Register to read more...

Nedeľa, 07. februára 1999

Poďte, plesajme Hospodinu, jasajme zvučne skale našej spásy!

Register to read more...

Pondelok, 08. februára 1999

Dietky Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 09. februára 1999

Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin zaháňal more silným východným vetrom.

Register to read more...

Streda, 10. februára 1999

Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy, - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov - ale preto, že vás Hospodin miloval.

Register to read more...

Štvrtok, 11. februára 1999

Rozpovieš všetko, čo ti prikážem.

Register to read more...

Piatok, 12. februára 1999

Spievať chcem Hospodinu, dokiaľ žijem, hrať svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.

Register to read more...

Sobota, 13. februára 1999

Neprelievajte krv!

Register to read more...

Nedeľa, 14. februára 1999

Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti.

Register to read more...

Pondelok, 15. februára 1999

Nezabiješ!

Register to read more...

Utorok, 16. februára 1999

Počúvaj ma, ľud môj, národ môj, dopraj mi sluchu, lebo odo mňa vyjde náuka a svoje právo ihneď privediem ako svetlo národov.

Register to read more...

Streda, 17. februára 1999

Nech niet medzi vami koreňa, plodiaceho jed a horkosť!

Register to read more...

Štvrtok, 18. februára 1999

Mnoho ma sužovali od mladi, ale ma nezdolali.

Register to read more...

Piatok, 19. februára 1999

V Tvojej ruke je, či učiníš niekoho veľkým a mocným.

Register to read more...

Sobota, 20. februára 1999

Snažne zachovávajte prikázanie, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha a chodili po jeho cestách.v

Register to read more...

Nedeľa, 21. februára 1999

Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel.

Register to read more...

Pondelok, 22. februára 1999

Boh učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.

Register to read more...

Utorok, 23. februára 1999

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb, dosť dáva On svojmu milému v spánku.

Register to read more...

Streda, 24. februára 1999

Prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu.

Register to read more...

Štvrtok, 25. februára 1999

Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo ani naľavo!

Register to read more...

Piatok, 26. februára 1999

Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo hľa, prídem a budem bývať uprostred teba - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Sobota, 27. februára 1999

Veľké veci urobil s nami Hospodin, a preto sme sa radovali.

Register to read more...

Nedeľa, 28. februára 1999

Vylievala som si dušu pred Hospodinom.

Register to read more...

KALENDÁR