Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 1999

Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom ako veľký poklad a s ním nepokoj.

Register to read more...

Utorok, 02. marca 1999

Potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia ... a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré ani zlé.

Register to read more...

Streda, 03. marca 1999

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Register to read more...

Štvrtok, 04. marca 1999

Očakávanie spravodlivých prináša radosť.

Register to read more...

Piatok, 05. marca 1999

Videl som medze každej dokonalosti; Tvoj príkaz siaha veľmi ďaleko.

Register to read more...

Sobota, 06. marca 1999

Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom.

Register to read more...

Nedeľa, 07. marca 1999

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život.

Register to read more...

Pondelok, 08. marca 1999

Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!

Register to read more...

Utorok, 09. marca 1999

Hospodin určuje slnko za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, búri more tak, že hučia jeho vlny.

Register to read more...

Streda, 10. marca 1999

Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi.

Register to read more...

Štvrtok, 11. marca 1999

Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa!

Register to read more...

Piatok, 12. marca 1999

Preorte si úhor a nesejte do tŕnia!

Register to read more...

Sobota, 13. marca 1999

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.

Register to read more...

Nedeľa, 14. marca 1999

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba.

Register to read more...

Pondelok, 15. marca 1999

Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.

Register to read more...

Utorok, 16. marca 1999

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Register to read more...

Streda, 17. marca 1999

Dušu mám stále na dlani; no, na Tvoj zákon nezabúdam.

Register to read more...

Štvrtok, 18. marca 1999

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji.

Register to read more...

Piatok, 19. marca 1999

Hospodine, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti obeť pripravím a počkám.

Register to read more...

Sobota, 20. marca 1999

Zdvihnite vozvýš svoje oči a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom.

Register to read more...

Nedeľa, 21. marca 1999

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.

Register to read more...

Pondelok, 22. marca 1999

Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet.

Register to read more...

Utorok, 23. marca 1999

Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo.

Register to read more...

Streda, 24. marca 1999

Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?

Register to read more...

Štvrtok, 25. marca 1999

Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa.

Register to read more...

Piatok, 26. marca 1999

Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo zmýšľanie ľudské je zlé od jeho mladosti.

Register to read more...

Sobota, 27. marca 1999

Nekrivdite si navzájom, ale boj sa svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 28. marca 1999

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš.

Register to read more...

Pondelok, 29. marca 1999

Zaľúbilo sa Hospodinu učiniť vás svojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 30. marca 1999

Ale Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti.

Register to read more...

Streda, 31. marca 1999

Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridŕžal a zachovával ho celým srdcom.

Register to read more...

KALENDÁR