Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 01. apríla 1999

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 1999

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 1999

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 1999

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 1999

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 1999

Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 1999

Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a snaž sa oň!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 1999

Ploďte a množte sa, a naplňte zem; podmaňte si ju.

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 1999

V Tvojej ruke sú moje časy.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 1999

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu.

Register to read more...

Nedeľa, 11. apríla 1999

Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si od pradávna získal.

Register to read more...

Pondelok, 12. apríla 1999

Utáborím sa pred svojím domom ako stráž.

Register to read more...

Utorok, 13. apríla 1999

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami.

Register to read more...

Streda, 14. apríla 1999

Moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Register to read more...

Štvrtok, 15. apríla 1999

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Piatok, 16. apríla 1999

Rád plním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím.

Register to read more...

Sobota, 17. apríla 1999

Spravodlivý pozná spory chudobných.

Register to read more...

Nedeľa, 18. apríla 1999

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe?

Register to read more...

Pondelok, 19. apríla 1999

Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti.

Register to read more...

Utorok, 20. apríla 1999

Nech nieto sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní.

Register to read more...

Streda, 21. apríla 1999

Hospodin dal mi to, čo som prosila od Neho.

Register to read more...

Štvrtok, 22. apríla 1999

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Piatok, 23. apríla 1999

Veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom.

Register to read more...

Sobota, 24. apríla 1999

V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 25. apríla 1999

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili.

Register to read more...

Pondelok, 26. apríla 1999

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!

Register to read more...

Utorok, 27. apríla 1999

Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe!

Register to read more...

Streda, 28. apríla 1999

Prečo si znevážil slovo Hospodinovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu neľúbi?

Register to read more...

Štvrtok, 29. apríla 1999

Beda tým, ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú.

Register to read more...

Piatok, 30. apríla 1999

Prijmem vás za svoj ľud a budem vám Bohom.

Register to read more...

KALENDÁR