Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 1999

Hospodin dvíha bedára z prachu.

Register to read more...

Sobota, 02. októbra 1999

Vráťte sa, odpadlí synovia! - znie výrok Hospodinov; lebo ja som vaším Pánom. Vezmem si vás a privediem vás na Sion.

Register to read more...

Nedeľa, 03. októbra 1999

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Register to read more...

Pondelok, 04. októbra 1999

Hospodine, buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Register to read more...

Utorok, 05. októbra 1999

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal.

Register to read more...

Streda, 06. októbra 1999

Pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.

Register to read more...

Štvrtok, 07. októbra 1999

V utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste.

Register to read more...

Piatok, 08. októbra 1999

Nech z neho nikto nemá strach.

Register to read more...

Sobota, 09. októbra 1999

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil.

Register to read more...

Nedeľa, 10. októbra 1999

Lebo si moju dušu vytrhol zo smrti, áno, i moje nohy od úrazu, aby som chodil pred Bohom vo svetle živých.

Register to read more...

Pondelok, 11. októbra 1999

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Register to read more...

Utorok, 12. októbra 1999

Najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.

Register to read more...

Streda, 13. októbra 1999

Môj Boh mi ožiaruje temnotu.

Register to read more...

Štvrtok, 14. októbra 1999

Ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.

Register to read more...

Piatok, 15. októbra 1999

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým.

Register to read more...

Sobota, 16. októbra 1999

Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.

Register to read more...

Nedeľa, 17. októbra 1999

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú na Jeho milosť.

Register to read more...

Pondelok, 18. októbra 1999

Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.

Register to read more...

Utorok, 19. októbra 1999

Hospodin je pri mne, nebudem sa báť, čo mi urobí človek?

Register to read more...

Streda, 20. októbra 1999

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil.

Register to read more...

Štvrtok, 21. októbra 1999

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!

Register to read more...

Piatok, 22. októbra 1999

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.

Register to read more...

Sobota, 23. októbra 1999

Hľa, Hospodinu, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej.

Register to read more...

Nedeľa, 24. októbra 1999

Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.

Register to read more...

Pondelok, 25. októbra 1999

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou.

Register to read more...

Utorok, 26. októbra 1999

Hospodine Pane, ty sám si Boh, tvoje slová sú pravdivé.

Register to read more...

Streda, 27. októbra 1999

Hospodin pozdvihuje skľúčených.

Register to read more...

Štvrtok, 28. októbra 1999

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!

Register to read more...

Piatok, 29. októbra 1999

Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní?

Register to read more...

Sobota, 30. októbra 1999

Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Register to read more...

Nedeľa, 31. októbra 1999

Boh je na večné veky naším Bohom. On nás prevedie aj cez smrť.

Register to read more...

KALENDÁR