Slovak Czech English German Polish

November

Pondelok, 01. novembra 1999

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Register to read more...

Utorok, 02. novembra 1999

Nebudú počuť o útlaku v Tvojej krajine ani o pustošení a skaze na tvojom území. Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.

Register to read more...

Streda, 03. novembra 1999

Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno?

Register to read more...

Štvrtok, 04. novembra 1999

Ale ja k Hospodinu volám a Hospodin mi pomôže.

Register to read more...

Piatok, 05. novembra 1999

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Register to read more...

Sobota, 06. novembra 1999

Hospodin, Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech.

Register to read more...

Nedeľa, 07. novembra 1999

Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho.

Register to read more...

Pondelok, 08. novembra 1999

Nech sú Ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred Tebou, ó Hospodine, moja skala a môj Vykupiteľ!

Register to read more...

Utorok, 09. novembra 1999

Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.

Register to read more...

Streda, 10. novembra 1999

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Register to read more...

Štvrtok, 11. novembra 1999

Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin - poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.

Register to read more...

Piatok, 12. novembra 1999

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty?

Register to read more...

Sobota, 13. novembra 1999

Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť.

Register to read more...

Nedeľa, 14. novembra 1999

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 15. novembra 1999

Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!

Register to read more...

Utorok, 16. novembra 1999

Miluj cudzinca ako seba samého.

Register to read more...

Streda, 17. novembra 1999

Jasať a radovať sa budem z Tvojej milosti, lebo si vzhliadol na moju biedu a pochopil si tieseň mojej duše.

Register to read more...

Štvrtok, 18. novembra 1999

Zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinu.

Register to read more...

Piatok, 19. novembra 1999

Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil.

Register to read more...

Sobota, 20. novembra 1999

Nech mi plesajú pery, keď Ťa budem ospevovať, i moja duša, ktorú si vykúpil.

Register to read more...

Nedeľa, 21. novembra 1999

Potrescem vás podľa ovocia vašich skutkov - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 22. novembra 1999

Srdce je klamné nado všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadvie, aby som každému dal podľa jeho ciest.

Register to read more...

Utorok, 23. novembra 1999

V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no, večnou milosťou sa zľutujem nad tebou, - vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Streda, 24. novembra 1999

Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

Register to read more...

Štvrtok, 25. novembra 1999

Urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou.

Register to read more...

Piatok, 26. novembra 1999

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti.

Register to read more...

Sobota, 27. novembra 1999

Môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili.

Register to read more...

Nedeľa, 28. novembra 1999

Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho, - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 29. novembra 1999

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a snažných prosieb.

Register to read more...

Utorok, 30. novembra 1999

Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.

Register to read more...

KALENDÁR