Slovak Czech English German Polish

Február

Utorok, 01. februára 2000

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh a niet iného, som Boh a mne rovného niet.

Register to read more...

Streda, 02. februára 2000

Na teba čakám, Hospodine, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahanbený.

Register to read more...

Štvrtok, 03. februára 2000

Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk.

Register to read more...

Piatok, 04. februára 2000

Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností.

Register to read more...

Sobota, 05. februára 2000

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov.

Register to read more...

Nedeľa, 06. februára 2000

Teraz vás vyslobodím a budete požehnaním.

Register to read more...

Pondelok, 07. februára 2000

Bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ... preľaknú a zachvejú sa pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím.

Register to read more...

Utorok, 08. februára 2000

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.

Register to read more...

Streda, 09. februára 2000

Pošlem z nich ... k národom ..., ktoré nepočuli o mojom mene. Oni rozhlásia moju slávu medzi národami.

Register to read more...

Štvrtok, 10. februára 2000

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása.

Register to read more...

Piatok, 11. februára 2000

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Register to read more...

Sobota, 12. februára 2000

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Register to read more...

Nedeľa, 13. februára 2000

Ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 14. februára 2000

On svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

Register to read more...

Utorok, 15. februára 2000

Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha.

Register to read more...

Streda, 16. februára 2000

Prisluhujte právo a spravodlivosť a vytrhnite okrádaného z rúk utláčateľa a netrápte ani neutláčajte cudzinca, sirotu, ani vdovu.

Register to read more...

Štvrtok, 17. februára 2000

Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.

Register to read more...

Piatok, 18. februára 2000

Ty si mi uľavoval v tiesni. Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu!

Register to read more...

Sobota, 19. februára 2000

Ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď.

Register to read more...

Nedeľa, 20. februára 2000

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 21. februára 2000

Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život.

Register to read more...

Utorok, 22. februára 2000

Skúste a presvedčte sa, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu.

Register to read more...

Streda, 23. februára 2000

Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť... Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem.

Register to read more...

Štvrtok, 24. februára 2000

Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.

Register to read more...

Piatok, 25. februára 2000

Rozjímaj o tejto knihe zákona vo dne i v noci, aby si sa snažil konať všetko, čo je v nej napísané.

Register to read more...

Sobota, 26. februára 2000

Radosť však majú, ktorí radia k pokoju.

Register to read more...

Nedeľa, 27. februára 2000

Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

Register to read more...

Pondelok, 28. februára 2000

Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja, nemajú sa o čo potknúť.

Register to read more...

Utorok, 29. februára 2000

Nech sa nenájde u teba veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. Lebo je Hospodinu ohavný každý, kto činí tieto veci.

Register to read more...

KALENDÁR