Slovak Czech English German Polish

Marec

Streda, 01. marca 2000

Hľa, ja ich pretavím a preskúšam.

Register to read more...

Štvrtok, 02. marca 2000

Bože, aká vzácna je tvoja milosť! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

Register to read more...

Piatok, 03. marca 2000

Ach Hospodine, ...nech Tvoje ucho pozoruje..., aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov.

Register to read more...

Sobota, 04. marca 2000

Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 05. marca 2000

Nasýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali.

Register to read more...

Pondelok, 06. marca 2000

Hlas plesania nad záchranou znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. Hospodinova pravica sa pozdvihla.

Register to read more...

Utorok, 07. marca 2000

Ochránim ho, lebo pozná moje meno.

Register to read more...

Streda, 08. marca 2000

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu,... vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Štvrtok, 09. marca 2000

U teba je prameň života. V tvojom svetle uzrieme svetlo.

Register to read more...

Piatok, 10. marca 2000

Keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Sobota, 11. marca 2000

Hospodinu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Register to read more...

Nedeľa, 12. marca 2000

Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame.

Register to read more...

Pondelok, 13. marca 2000

Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim.

Register to read more...

Utorok, 14. marca 2000

Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať.

Register to read more...

Streda, 15. marca 2000

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo.

Register to read more...

Štvrtok, 16. marca 2000

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Register to read more...

Piatok, 17. marca 2000

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď dáš chudobnému bratovi.

Register to read more...

Sobota, 18. marca 2000

Vtedy Abnér takto zavolal na Jóába: Či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trpkosť?

Register to read more...

Nedeľa, 19. marca 2000

Ďakujte Pánovi pánov, jedine on koná veľké divy, jeho milosť je večná.

Register to read more...

Pondelok, 20. marca 2000

Poranené obviažem a choré posilním.

Register to read more...

Utorok, 21. marca 2000

Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi.

Register to read more...

Streda, 22. marca 2000

Ty si moja pomoc a záchrana, môj Bože, neváhaj!

Register to read more...

Štvrtok, 23. marca 2000

Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný i budú hľadať útočište v mene Hospodinovom.

Register to read more...

Piatok, 24. marca 2000

Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.

Register to read more...

Sobota, 25. marca 2000

Boh nízkych postavil vysoko, takže tí, čo smútia, zdvihnutí sú k spáse.

Register to read more...

Nedeľa, 26. marca 2000

Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 27. marca 2000

Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti.

Register to read more...

Utorok, 28. marca 2000

Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nijaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu.

Register to read more...

Streda, 29. marca 2000

Hospodin šiel vedľa. Strhol sa obrovský drsný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest.

Register to read more...

Štvrtok, 30. marca 2000

Teraz je môj svedok na nebi a môj ručiteľ je na výšinách.

Register to read more...

Piatok, 31. marca 2000

V pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.

Register to read more...

KALENDÁR