Slovak Czech English German Polish

Apríl

Sobota, 01. apríla 2000

V Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek?

Register to read more...

Nedeľa, 02. apríla 2000

Boh dáva múdrosť múdrym a rozumnosť rozumným.

Register to read more...

Pondelok, 03. apríla 2000

Ty si môj Boh už od lona matky.

Register to read more...

Utorok, 04. apríla 2000

Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste.

Register to read more...

Streda, 05. apríla 2000

Ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnosti.

Register to read more...

Štvrtok, 06. apríla 2000

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Register to read more...

Piatok, 07. apríla 2000

Unavila si sa množstvom svojich plánov.

Register to read more...

Sobota, 08. apríla 2000

Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy.

Register to read more...

Nedeľa, 09. apríla 2000

Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných.

Register to read more...

Pondelok, 10. apríla 2000

Takto hovorí Hospodin: Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.

Register to read more...

Utorok, 11. apríla 2000

Za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol hradom, útočiskom, keď mi bolo úzko.

Register to read more...

Streda, 12. apríla 2000

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoju milosť a pre tvoju vernosť!

Register to read more...

Štvrtok, 13. apríla 2000

Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu.

Register to read more...

Piatok, 14. apríla 2000

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Register to read more...

Sobota, 15. apríla 2000

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania, keď ho počuje, vyslyší ťa.

Register to read more...

Nedeľa, 16. apríla 2000

Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú úprimne.

Register to read more...

Pondelok, 17. apríla 2000

Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou?

Register to read more...

Utorok, 18. apríla 2000

Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil.

Register to read more...

Streda, 19. apríla 2000

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Štvrtok, 20. apríla 2000

V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.

Register to read more...

Piatok, 21. apríla 2000

Udeľ nám pomoc proti utláčateľom, lebo pomoc ľudská je márna.

Register to read more...

Sobota, 22. apríla 2000

Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa.

Register to read more...

Nedeľa, 23. apríla 2000

Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú!

Register to read more...

Pondelok, 24. apríla 2000

V tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma.

Register to read more...

Utorok, 25. apríla 2000

Pamätnými urobil svoje divy. Milostivý a milosrdný je Hospodin.

Register to read more...

Streda, 26. apríla 2000

Požehnám ťa ... tak staneš sa požehnaním.

Register to read more...

Štvrtok, 27. apríla 2000

Hospodinov anjel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich.

Register to read more...

Piatok, 28. apríla 2000

Hospodin obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb.

Register to read more...

Sobota, 29. apríla 2000

Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval.

Register to read more...

Nedeľa, 30. apríla 2000

Hospodin bol mi oporou.

Register to read more...

KALENDÁR