Slovak Czech English German Polish

Máj

Pondelok, 01. mája 2000

Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj Ochranca.

Register to read more...

Utorok, 02. mája 2000

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.

Register to read more...

Streda, 03. mája 2000

Lebo ty si Hospodinu, svojmu Bohu svätým ľudom. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, aby si Mu bol vlastným ľudom medzi všetkými národmi, ktoré sú na zemi.

Register to read more...

Štvrtok, 04. mája 2000

Kiež ma poteší tvoja milosť ako si sľúbil svojmu služobníkovi.

Register to read more...

Piatok, 05. mája 2000

Oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal moc tým, čo majú voči nemu úprimné srdce.

Register to read more...

Sobota, 06. mája 2000

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov.

Register to read more...

Nedeľa, 07. mája 2000

Uvidia, čo im nebolo zvestované.

Register to read more...

Pondelok, 08. mája 2000

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu?

Register to read more...

Utorok, 09. mája 2000

Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád.

Register to read more...

Streda, 10. mája 2000

Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami.

Register to read more...

Štvrtok, 11. mája 2000

Národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil.

Register to read more...

Piatok, 12. mája 2000

Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány.

Register to read more...

Sobota, 13. mája 2000

Tak pozná každé telo, že ja som Hospodin, tvoj Vysloboditeľ a tvoj Vykupiteľ.

Register to read more...

Nedeľa, 14. mája 2000

Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej skladá v Hospodina.

Register to read more...

Pondelok, 15. mája 2000

Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť?

Register to read more...

Utorok, 16. mája 2000

Naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám!

Register to read more...

Streda, 17. mája 2000

Jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím.

Register to read more...

Štvrtok, 18. mája 2000

Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé.

Register to read more...

Piatok, 19. mája 2000

Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí.

Register to read more...

Sobota, 20. mája 2000

Takto vraví Hospodin: Nezhojiteľný je tvoj úraz, boľavá je tvoja rana. Ale ťa uzdravím a vyliečim ťa z tvojich rán.

Register to read more...

Nedeľa, 21. mája 2000

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 22. mája 2000

Hospodine, neopusti ma! Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa!

Register to read more...

Utorok, 23. mája 2000

Zhromaždím zvyšok svojich oviec zo všetkých krajín, privediem ich späť na ich nivy a budú plodné a rozmnožia sa.

Register to read more...

Streda, 24. mája 2000

On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov.

Register to read more...

Štvrtok, 25. mája 2000

Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom.

Register to read more...

Piatok, 26. mája 2000

Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali.

Register to read more...

Sobota, 27. mája 2000

Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi.

Register to read more...

Nedeľa, 28. mája 2000

Hospodin svojou láskou a súcitom ich vykúpil, a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Register to read more...

Pondelok, 29. mája 2000

Kiež by bolo ich srdce vždy také, žeby sa ma báli!

Register to read more...

Utorok, 30. mája 2000

Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu.

Register to read more...

Streda, 31. mája 2000

Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločného so zrnom? - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

KALENDÁR