Slovak Czech English German Polish

Jún

Štvrtok, 01. júna 2000

Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i slnku.

Register to read more...

Piatok, 02. júna 2000

Neboj sa, milovaný muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný!

Register to read more...

Sobota, 03. júna 2000

Nech ťa v deň súženia vypočuje Hospodin!

Register to read more...

Nedeľa, 04. júna 2000

Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka, ale jeho srdce odvracia sa od Hospodina. Požehnaný je muž, čo dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.

Register to read more...

Pondelok, 05. júna 2000

Len sa bojte Hospodina a slúžte mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!

Register to read more...

Utorok, 06. júna 2000

Posilnite ochablé ruky, upevnite klesajúce kolená!

Register to read more...

Streda, 07. júna 2000

Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám.

Register to read more...

Štvrtok, 08. júna 2000

Hospodine, Pane, nezahub svoj ľud a svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil svojou veľkou mocou.

Register to read more...

Piatok, 09. júna 2000

Nech sa radujú nebesá a jasá zem a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom!

Register to read more...

Sobota, 10. júna 2000

Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia.

Register to read more...

Nedeľa, 11. júna 2000

Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinu, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.

Register to read more...

Pondelok, 12. júna 2000

Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu Hospodinu.

Register to read more...

Utorok, 13. júna 2000

Vtedy Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal mu: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?

Register to read more...

Streda, 14. júna 2000

Krajina, krajina, krajina, počuj slovo Hospodinovo!

Register to read more...

Štvrtok, 15. júna 2000

Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno!

Register to read more...

Piatok, 16. júna 2000

Jedine Ty poznáš srdce všetkých synov ľudských.

Register to read more...

Sobota, 17. júna 2000

Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohŕdaj poúčaním svojej matky.

Register to read more...

Nedeľa, 18. júna 2000

Môj ľud však nedbal na môj hlas. Nechal som ich teda v zatvrdilosti srdca, nech idú podľa svojich zámerov.

Register to read more...

Pondelok, 19. júna 2000

Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja, Hospodin som povedal i splním to - znie výrok Hospodina Pána.

Register to read more...

Utorok, 20. júna 2000

Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

Register to read more...

Streda, 21. júna 2000

Vtedy riekol Hospodin: Odpustil som podľa tvojich slov!

Register to read more...

Štvrtok, 22. júna 2000

Pýtajte sa na odveké chodníky; kde je cesta k dobru, choďte po nej, a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Register to read more...

Piatok, 23. júna 2000

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud.

Register to read more...

Sobota, 24. júna 2000

Môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!

Register to read more...

Nedeľa, 25. júna 2000

Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.

Register to read more...

Pondelok, 26. júna 2000

Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne.

Register to read more...

Utorok, 27. júna 2000

Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a môj hrad.

Register to read more...

Streda, 28. júna 2000

Oklamať chcete Boha, ako klamete človeka?

Register to read more...

Štvrtok, 29. júna 2000

V Hospodinovi sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno.

Register to read more...

Piatok, 30. júna 2000

Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu - znie výrok Hospodina Pána - a tak si sa stala mojou.

Register to read more...

KALENDÁR