Slovak Czech English German Polish

Júl

Sobota, 01. júla 2000

V ruke máš moc a silu a nik sa nemôže postaviť proti tebe.

Register to read more...

Nedeľa, 02. júla 2000

Na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá.

Register to read more...

Pondelok, 03. júla 2000

Ochotne ti budem obetovať a velebiť tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré.

Register to read more...

Utorok, 04. júla 2000

S Bohom budeme udatní.

Register to read more...

Streda, 05. júla 2000

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali sme prevrátene a bezbožne.

Register to read more...

Štvrtok, 06. júla 2000

Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, nivočiť ich, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Piatok, 07. júla 2000

Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky.

Register to read more...

Sobota, 08. júla 2000

Tak sa vrátia tí, ktorých Hospodin vyslobodil... Dosiahnu radosť a veselosť, zmizne žiaľ a úpenie.

Register to read more...

Nedeľa, 09. júla 2000

Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci úprimného srdca.

Register to read more...

Pondelok, 10. júla 2000

Dal si mi život a vernosť a Tvoj dozor zachoval môjho ducha.

Register to read more...

Utorok, 11. júla 2000

ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho.

Register to read more...

Streda, 12. júla 2000

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou.

Register to read more...

Štvrtok, 13. júla 2000

Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho.

Register to read more...

Piatok, 14. júla 2000

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti!

Register to read more...

Sobota, 15. júla 2000

Keď Tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti.

Register to read more...

Nedeľa, 16. júla 2000

Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli.

Register to read more...

Pondelok, 17. júla 2000

Pane, som stiesnený, zastaň sa ma!

Register to read more...

Utorok, 18. júla 2000

Neboj sa, lebo nevyjdeš na hanbu.

Register to read more...

Streda, 19. júla 2000

K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera.

Register to read more...

Štvrtok, 20. júla 2000

To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sýtia sa dobrotami.

Register to read more...

Piatok, 21. júla 2000

Preorte si úhor, lebo tu čas je hľadať Hospodina!

Register to read more...

Sobota, 22. júla 2000

Ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov..., vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom.

Register to read more...

Nedeľa, 23. júla 2000

Ukáž mi svoju slávu!

Register to read more...

Pondelok, 24. júla 2000

V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

Register to read more...

Utorok, 25. júla 2000

Odpusť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva.

Register to read more...

Streda, 26. júla 2000

Predsa sa ma len budeš báť, prijmeš napomenutie.

Register to read more...

Štvrtok, 27. júla 2000

Povedal Dávid Hospodinu: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka.

Register to read more...

Piatok, 28. júla 2000

Hospodin svoj ľud nezavrhne, dedičstvo svoje neopustí.

Register to read more...

Sobota, 29. júla 2000

Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou ako vykŕmený vôl s nenávisťou.

Register to read more...

Nedeľa, 30. júla 2000

Keď duch môj chradne, ty aj vtedy poznáš môj chodník.

Register to read more...

Pondelok, 31. júla 2000

Veľa divov si vykonal, Hospodine, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná.

Register to read more...

KALENDÁR