Slovak Czech English German Polish

Október

Nedeľa, 01. októbra 2000

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.

Register to read more...

Pondelok, 02. októbra 2000

Hospodin dokončí svoj zámer so mnou.

Register to read more...

Utorok, 03. októbra 2000

Videl som jeho cesty; ale uzdravím a povediem ho, odplatím mu potešením.

Register to read more...

Streda, 04. októbra 2000

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im.

Register to read more...

Štvrtok, 05. októbra 2000

Pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok.

Register to read more...

Piatok, 06. októbra 2000

Bedára zachraňuje jeho biedou a súžením mu otvára uši.

Register to read more...

Sobota, 07. októbra 2000

Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli.

Register to read more...

Nedeľa, 08. októbra 2000

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Register to read more...

Pondelok, 09. októbra 2000

Duša mi prahne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo.

Register to read more...

Utorok, 10. októbra 2000

V Hospodinovi nachádzam útočisko.

Register to read more...

Streda, 11. októbra 2000

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu!

Register to read more...

Štvrtok, 12. októbra 2000

Kiežby ma bol môj ľud poslúchol!

Register to read more...

Piatok, 13. októbra 2000

Nech rozjasní svoju tvár pri nás. Aby poznali Tvoju cestu na zemi a Tvoju spásu medzi všetkými národmi!

Register to read more...

Sobota, 14. októbra 2000

Ja ťa neopustím, dokiaľ nesplním, čo som ti zasľúbil.

Register to read more...

Nedeľa, 15. októbra 2000

Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ.

Register to read more...

Pondelok, 16. októbra 2000

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte!

Register to read more...

Utorok, 17. októbra 2000

Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo.

Register to read more...

Streda, 18. októbra 2000

Opýtaj sa ešte dnes na slovo Hospodinovo!

Register to read more...

Štvrtok, 19. októbra 2000

Lebo ma nenecháš v ríši smrti.

Register to read more...

Piatok, 20. októbra 2000

Chránil si svoj národ sťa zrenicu oka.

Register to read more...

Sobota, 21. októbra 2000

Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu!

Register to read more...

Nedeľa, 22. októbra 2000

Hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva znať človeku svoje myšlienky.

Register to read more...

Pondelok, 23. októbra 2000

Hospodine, tvoja milosť siaha po nebesá a tvoja vernosť až k oblakom.

Register to read more...

Utorok, 24. októbra 2000

Bože, tvoja cesta je svätá!

Register to read more...

Streda, 25. októbra 2000

Chráň ma ako zrenicu oka!

Register to read more...

Štvrtok, 26. októbra 2000

Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svoje tváre.

Register to read more...

Piatok, 27. októbra 2000

Ste synmi Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Sobota, 28. októbra 2000

Veľký je Hospodin, hoden všetkej chvály, jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.

Register to read more...

Nedeľa, 29. októbra 2000

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Register to read more...

Pondelok, 30. októbra 2000

Tvoje ruky ma utvorili a upevnili, pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy.

Register to read more...

Utorok, 31. októbra 2000

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Register to read more...

KALENDÁR