Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 01. decembra 2000

Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež.

Register to read more...

Sobota, 02. decembra 2000

Povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem.

Register to read more...

Nedeľa, 03. decembra 2000

Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť, vzývajte Ho, dokiaľ je blízko!

Register to read more...

Pondelok, 04. decembra 2000

Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 05. decembra 2000

Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícu pokolení.

Register to read more...

Streda, 06. decembra 2000

Utíš sa pred Hospodinom, vytrvalo ho očakávaj.

Register to read more...

Štvrtok, 07. decembra 2000

Milujte pravdu a pokoj!

Register to read more...

Piatok, 08. decembra 2000

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny?

Register to read more...

Sobota, 09. decembra 2000

Kto uveril našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov?

Register to read more...

Nedeľa, 10. decembra 2000

Zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť, a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš: Nevedeli sme o tom - Ten, kto skúma srdcia, Ten to pozoruje.

Register to read more...

Pondelok, 11. decembra 2000

Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem?

Register to read more...

Utorok, 12. decembra 2000

Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Streda, 13. decembra 2000

Ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou, a dáva semä rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst.

Register to read more...

Štvrtok, 14. decembra 2000

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami.

Register to read more...

Piatok, 15. decembra 2000

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskymi čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Sobota, 16. decembra 2000

Ak si spravodlivý, čo Bohu tým dávaš, alebo čo dostane z tvojich rúk?

Register to read more...

Nedeľa, 17. decembra 2000

Hľa, pred Tvojou tvárou sme so svojím previnením.

Register to read more...

Pondelok, 18. decembra 2000

Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece. Ale ak nie, vezmi na vedomie, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať.

Register to read more...

Utorok, 19. decembra 2000

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom.

Register to read more...

Streda, 20. decembra 2000

Bázeň pred Hospodinom je pokladom Sionu.

Register to read more...

Štvrtok, 21. decembra 2000

Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa.

Register to read more...

Piatok, 22. decembra 2000

Nezatúžiš po dome svojho blížneho, .. ani po ničom, čo mu patrí!

Register to read more...

Sobota, 23. decembra 2000

Hospodine, ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne či si sadám, či vstávam, aj môj zámer vopred poznáš.

Register to read more...

Nedeľa, 24. decembra 2000

Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít.

Register to read more...

Pondelok, 25. decembra 2000

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem!

Register to read more...

Utorok, 26. decembra 2000

Ten, ktorý rozptýlil Izrael, zhromaždí ho, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.

Register to read more...

Streda, 27. decembra 2000

Ja som Hospodin a okrem mňa nieto Spasiteľa.

Register to read more...

Štvrtok, 28. decembra 2000

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?

Register to read more...

Piatok, 29. decembra 2000

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Register to read more...

Sobota, 30. decembra 2000

Hospodin je sila svojho ľudu.

Register to read more...

Nedeľa, 31. decembra 2000

Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia.

Register to read more...

KALENDÁR