Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. marca 1998

Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vzchádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Tma kryje národy podnes. Tma sa valí na nás z masmédií, televízie, rádia, z novín. Tma sa šíri z našich rozhovorov. Tma sa usadzuje v našom myslení. Temnota hriechu zloby, nenávisti, závisti, ohovárania, intríg, nelásky. Tma zlých žiadostí, zrady, nevernosti, požívačnosti, lenivosti. A okrem toho ešte temnota smútkov a bolesti, choroby a smrti. Neraz sa srdce utápa, dusí v temnote. Možno nosíš smútok za niekym blízkym, možno ťa niekto sklamal, ohovoril, ublížil ti. Možno ti lekár zistil neliečiteľnú chorobu. A teba zaplavila tma beznádeje, smútku, bolesti, nechuti k životu. Alebo si pozeral televízne noviny a tie vniesli tmu do teba? Čo s tým? Ale nad tebou vzchádza svetlo. Ježiš Kristus. Je tu ako svetlo. Len otočiť vypínačom. Len zapáliť. Ako? Kto verí v neho. Viera je ten vypínač. Dôvera v Jeho sväté slová.