Slovak Czech English German Polish

Január

Pondelok, 01. januára 2001

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú.

Register to read more...

Utorok, 02. januára 2001

Hospodine, Bože vojov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodine, obklopený vernosťou.

Register to read more...

Streda, 03. januára 2001

Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 04. januára 2001

Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý Duch vedie po rovnej zemi.

Register to read more...

Piatok, 05. januára 2001

Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba!

Register to read more...

Sobota, 06. januára 2001

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive.

Register to read more...

Nedeľa, 07. januára 2001

Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály.

Register to read more...

Pondelok, 08. januára 2001

Vy však buďte pevní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vaše dielo príde odmena.

Register to read more...

Utorok, 09. januára 2001

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Register to read more...

Streda, 10. januára 2001

Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou!

Register to read more...

KALENDÁR