Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. januára 2001

Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im dám chodníkmi, ktoré neznajú. Vstúpili sme do Nového roku a s ním i do nového tisícročia. Nevieme, čo nás v ňom čaká. Vstupujeme do neho však s Božím zasľúbením, že Hospodin nás povedie. Slepí sú tí, ktorí nevidia, čo je pred nimi. A to je náš prípad. Nevieme, čo nás čaká. Nemusíme sa však báť, lebo sám Pán neba i zeme nám ponúka svoju pravicu, aby nás ňou viedol i v tomto roku. Pred nami je nepoznaná cesta. Ešte sme ňou nekráčali. Nevadí. Máme Sprievodcu, pre ktorého žiadna cesta nie je neznáma. S Ním máme záruku, že nezablúdime, nestratíme sa. On nám dáva i svetlo na cestu - svojho Syna, Pána Ježiša Krista.