Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. januára 2001

Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba! Ocitli ste sa už niekedy v núdzi? Potom mi dáte za pravdu, že je dobré, keď sa máme na koho obrátiť s prosbou o pomoc a radu. Najčastejšie sú to tí najbližší – rodičia a priatelia. Ich prítomnosť v našom živote znamená pre nás veľa. Sú však situácie, keď ani oni napriek dobrej vôli nám nevedia a nemôžu pomôcť. Vtedy sa ocitáme v hraničných situáciách. Dostali sme sa až na hranicu našich možností. Spravili sme všetko, čo sme mohli a naša situácia sa nevyriešila. Ako je dobre, že nie sme odkázaní sami na seba. Že je tu náš nebeský Otec, na ktorého sa vždy môžeme spoľahnúť. Boží Syn sa z lásky k nám stal človekom, jedným z nás. Prešiel ľudským životom od kolísky až po hrob. Zažil všetky situácie, ktoré môžu človeka stretnúť na životnej púti. Pozná, čo je to radosť i sklamanie, bolesť i nemoc, zrada a samota. Keď sa k nemu modlíme, nemodlíme sa k neosobnému, ďalekému Bohu, ale k milujúcemu Otcovi, ktorý nám dokonale rozumie, ktorý nám chce a môže pomôcť. On vo svojej pomoci nikdy nezlyhá. Rozumie nám i vtedy, keď nevieme, ako sa máme modliť, keď je nám ťažko hovoriť. Vzdelaný a zbožný zákonník Gamaliel vedel, že ak je Boh na strane človeka, potom ten človek je na strane víťaza. V živote nezáleží na počte protivníkov, ktorí sa nám postavia do cesty, ale na tom, či stojím na Božej strane.