Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. januára 2001

Obráť sa, Hospodine, vysloboď moju dušu, zachráň ma svojou milosťou! Signál SOS znamená: zachráňte naše duše. Tento signál vysielaný Morseovou abecedou znamenal záchranu nejedného človeka. O záchranu volá ten, kto je v nebezpečenstve smrti a uvedomuje si to. Ľudia na Titanicu sa vraj zabávali aj tým, že vysielali signály SOS z roztopaše, zo žartu. Niekoľkokrát priplávali k nim iné lode na pomoc. Potom, keď to oni mysleli vážne, nikto ich už nebral vážne. Pomoc neprišla, bolo neskoro._x000D_ V nebezpečenstve duchovnej smrti je každý človek. Ale len málo ľudí to o sebe vie a ešte menej je tých, ktorým sa vydral zo srdca úprimný výkrik núdze a bol adresovaný tomu jedinému, ktorý pozná našu biedu a môže pomôcť. Kto vie, koľkokrát si ho už bezmyšlienkovite a neúprimne opakoval? Stotník v Kafarnaume Ježišovu moc rozpoznal a hoci jeho prosba sa týkala záchrany telesného života, jeho osobná viera a bázeň pred Pánom Ježišom stáli za to, aby ich vyzdvihol sám Ježiš. Jeho SOS bolo myslené smrteľne vážne. Začni dnešný deň s prosbou, aby ti mocný Boh ukázal, ako ťa vidí On svojimi očami. Až to rozpoznáš, zavolaj celkom vážne svoje SOS.