Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. januára 2001

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí. Zasľúbenie, ktoré dostal Boží ľud (5.Mojžišova 4,31), patrí medzi tie, ktoré sa nám páčia. Hlavne, keď je vytrhnuté z kontextu. V predchádzajúcich veršoch mu totiž predchádza úplne iný obraz. Je to obraz ľudu, ktorý zabudol na svoju zmluvu s Bohom. Je to obraz ľudu, ktorý sa prispôsobuje pohanskému okoliu a ktorý za svoju zradu nesie spravodlivú odplatu. Kto z nás by takémuto ľudu ešte poskytol šancu? Ale veď to je obraz našej zrady, našej biedy! Kto by ešte poskytol šancu tebe? Zlyhal si? Čím skôr si to priznáš a nielen sebe, ale aj Bohu, tým skôr môžeš okúsiť, ako rieši takéto situácie Boh. Možno stojíš o Božie zasľúbenie nevytrhnuté z kontextu. To totiž začína: Ak... Ak sa v svojej biede obrátiš k Bohu, ak Ho budeš hľadať celým srdcom..., potom sa môžeš spoľahnúť na Božie milosrdenstvo. Je to zasľúbenie veľkej hodnoty. Až sa pri tebe naplní, mysli na to, že to je zasľúbenie s ovocím. Napodobňuj svojho nebeského Otca.