Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. januára 2001

On, Hospodin, je náš Boh, jeho rozhodnutia platia na celej zemi. Poznáte tie “vysoko odborné” postoje niektorých ľudí, ktoré začínajú asi takto: “Nie som síce právnik, ale myslím si, že...” a nasleduje totálny právny nezmysel, alebo: “Nie som síce ekonóm, ale...”. A môžeme to rozšíriť: “Nie som síce kresťan, ale myslím si, že keby Boh riadil svet, neboli by vojny (chudoba, atď.)”. O Božej autorite nad svetom pochybujú tí, ktorí popierajú Jeho autoritu nad sebou. Celý žalm 105 je vyznaním tých, ktorí okúsili Božiu vládu. Je pravda, že sa nedialo vždy všetko podľa ich predstáv, ale je tiež pravda, že to, čo sa dialo, bolo predivné a láskavé zaobchádzanie s ľudom Božím._x000D_ Žiješ vo svete, kde je Božia vláda, Božia autorita spochybňovaná. Čo robiť? Obhajovať? Vysvetľovať? Hnevať sa? Vzdať sa? Staň sa svedkom Ježiša Krista! Ježiš totiž nehľadá obhajcov, ale svedkov. A svedok nie je teoretik. Svedok zažil, videl, skúsil. Ak sa ti však nepáči úloha svedka, ešte je voľný jeden post: post obžalovaného, ktorý pohŕda Božou autoritou.