Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. januára 2001

Ty si však vytiahol život môj z jamy, Hospodine, Bože môj. Väčšina naozajstných zmien začína v skrytosti a zjavné je až ovocie takejto zmeny. Jonášova premena začala už vtedy, keď navonok bola situácia ešte rovnaká, ťaživá. Bol v hlbinách a okrem vody ho obklopovala aj prázdnota bez Boha - ako dôsledok jeho neposlušnosti. Zmena sa odohrala najskôr v jeho vnútri. Výsledkom bolo veľké duchovné prebudenie v Ninive._x000D_ Mnohé neúspechy svojho života môžeme tiež pripísať na vrub svojej neposlušnosti. Niekde tu, zrazený na kolená, smieš vidieť s láskou podávanú Ježišovu ruku. Všimni si rany na nej. Až túto ruku s vierou uchopíš, začína naozajstná zmena v tvojom živote. To, čo prebieha v skrytosti, v hĺbke tvojej duše, mení kvalitu tvojho života. Tvoj vzťah s Ježišom Kristom je hlboko súkromná záležitosť. Ibaže dôsledky tohto vzťahu sú a majú byť zreteľné všetkým naokolo. Ži tak, aby v tvojom živote ľudia poznali Krista.