Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. januára 2001

Spievajte Hospodinu novú pieseň. Jeho chvála siaha až po koniec zeme. Nie je nám vždy do spevu. Niekedy skôr do plaču. Predsa nás dnes žalmista pozýva, aby sme sa pripojili k spevu. A dáva nám k tomu aj dobrý dôvod: náš spev je určený Hospodinu. Je potrebné a to veľmi naliehavo šíriť Božiu chválu._x000D_ Evanjelista Marek k tomu dodáva, že nejde len tak, o hocijaký spev. Ide o novú pieseň. Evanjelium Ježiša Krista je naozaj nová pieseň. Možno ju niekedy spievame na starú melódiu, možno vyspevujeme staré slová, možno do nej vkladáme príliš veľa svojich žalospevov, či radovánok. Evanjelium je však nová pieseň, ktorú zložil sám Boh, Otec náš nebeský. Jej hlavnou melódiou je Božia láska, ktorú nám Boh zjavne preukázal a dodnes preukazuje skrze svojho Syna Ježiša Krista._x000D_ Tú novú pieseň nespievame ani tak ústami, ako skôr srdcom a životom viery. Len jedno je dôležité: chytiť správny tón. Pridať sa k vykúpeným a spievať. Máme dôvod k spevu a dobrá vôľa príde so spevom novej piesne.