Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. januára 2001

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť a udeľ nám svoju spásu! Niektoré dni bývajú naozaj veľmi ťažké a temné. Niekedy je ich dokonca mnoho. Všetko vyzerá beznádejne, priatelia sa vzďaľujú, problémy sa kopia. Milosť a spása sa zdá byť v nedohľadne. Niekedy voláme so žalmistom každý deň a predsa sa zdá, že Boh neukazuje svoju milosť, iba hnev._x000D_ Ale zdanie klame. Boh nás naozaj neurčil na hnev. Tajomstvo našich tmavých dní je v slovách: skrze nášho Pána Ježiša Krista. A ešte v slove: získavať. Boh nám skutočne ponúka riešenie našich problémov každý deň. Ale my ich máme získavať skrze Pána Ježiša Krista. On je tým slnkom, ktoré rozháňa tmavé mraky. Ako získavať? Písmo podáva nejeden návod. Dnes aspoň niektoré: Neboj sa, len ver! Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Iste poznáte aj ďalšie spôsoby. Len vytrvalo hľadajme.