Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. januára 2001

Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? Zdanlivo oprávnená otázka. Koľkokrát sme ju sami vyslovili, ticho i nahlas a ešte viackrát sme ju počuli. Prečo nás toto postihlo, ak je Hospodin s nami? Modlím sa, čítam Bibliu, chodím do kostola, snažím sa byť stále zbožnejší a napriek tomu ma stíha jedna bieda za druhou. Prečo? Je Hospodin naozaj so mnou? Alebo zabudol na mňa?_x000D_ Je to len zdanlivo oprávnená otázka. Je to otázka nevidiacich. To najpodstatnejšie vidíme totiž vierou. To najpodstatnejšie rozumieme vierou. Viera je oknom z tmy do svetla. Viera to sú otvorené dvere, cez ktoré smiem prejsť. Viera, to je šiesty zmysel, ktorý nám pomáha pochopiť. Viera založená na Písme, na Slove života. Viera živená Slovom Písma. Taká viera si je istá Božou blízkosťou aj v najtemnejšej temnote.