Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. januára 2001

Až dokedy budete kulhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak Baal, nasledujte toho. Často sa stáva ľuďom to, čo sa stalo Izraelcom v dobe Eliášovej. Zo živej viery si urobili mŕtve náboženstvo na ohlupovanie ľudí. Štyristopäťdesiat nádherne oblečených kňazov okolo oltára, to už bola nejaká bohoslužba. Malo to iba jednu chybu: mŕtvy Baal neodpovedal. Napokon sa ukázalo, že pomáha iba živý Boh, ktorý nielenže odpovedá, ale aj koná._x000D_ Aj dnes majú mnohí problém s náboženstvami. Nevedia rozoznať, ktoré je to pravé. Často posudzujú podľa množstva kňazov a ľudí a oblečenia a bohatej bohoslužby. Ale aj dnes je to rovnaké: iba živý Boh odpovedá. Odpovedal cez vieru veriacich. Apoštol Ján nám pomáha rozoznávať v 1.Jána 4,2: “Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša ako Krista prišlého v tele, je z Boha.” Ani dnes nejde vlastne o náboženstvo, ale o živého Boha, o živú vieru, o opravdivú lásku, ide o vzťah. Len vtedy je cirkev užitočná, ak ti Ho pomáha nájsť a prísť k Nemu.