Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. januára 2001

Potom sa Izraelci navrátia, budú hľadať Hospodina svojho Boha... Pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch. Tu sme pri jadre reformačného učenia o ospravedlnení jedine vierou, jedine z milosti, jedine pre zásluhy Pána Ježiša Krista. Ale kde je potom naša práca na spasení? Práve preto sa mi zdá ekumenický preklad na tomto mieste: "pracujte na svojom spasení", nepresný. Lepší a výstižnejší je starý preklad (aj Kralický): "konajte svoje spasenie". Spasenie dostávam ako hotovú vec - zdarma. Reformácia nanovo objavila to základné posolstvo Biblie: Mal by som konať dobré skutky, mal by som pracovať na svojom spasení. Ale… kým nie som spasený, dovtedy to nedokážem. Iba spasený, vykúpený dokáže konať dobré skutky. Teda: najprv musím byť spasený – len potom dokážem konať dobré skutky. Spasenie znamená totiž nové stvorenie, nového človeka. Zjednodušene: Nie všetci, ktorí chodia do kostola, sú dobrí kresťania, ale všetci dobrí kresťania chodia do kostola. Nie všetci, ktorí robia dobré skutky sú spasení, ale všetci spasení robia dobré skutky. Ako je to s nami?