Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. januára 2001

Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! O pokoji._x000D_ Občas počujem slová: Daj mi pokoj! Zrazu si uvedomujem, že pokoj je niečo, čo môžem niekomu dať, alebo čo mne môže niekto dať. _x000D_ Nuž dal by som ti pokoj, keby som ho mal sám. Ale koľkí mne dlhujú pokoj?! _x000D_ Je to skoro ako platobná neschopnosť podnikov. On neplatí mne, ja neplatím tebe, ty neplatíš jemu. Ja nemám pokoja, preto nemôžem dať tebe, potom ty nemáš a nemôžeš dať jemu a on zase mne a tak dookola. Kde je východisko?_x000D_ Pokoj svoj vám dávam. Hospodin udeľuje pokoj a Ježiš Kristus, Jeho Syn dáva svoj pokoj. A je to skutočne iný pokoj, ako ten, čo dáva svet. Je to úplný pokoj, pokoj vykúpených, pokoj zmierených, pokoj navrátených, pokoj tých, ktorí majú nádej, teda istú budúcnosť. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum! Pokoj srdca. Už sa nemusí naše srdce znepokojovať, ani desiť. A v nedeľu ho dáva náš Pán v hojnosti, do zásoby.